بانک‌ها مکلف به ارائه فهرست و فروش اموال غیرمنقول خود شدند

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موسوم به قانون خروج از رکود، بانک‌ها مکلف شدند تا پایان سال 94 فهرست جزئیات املاک غیرمنقول خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

عصر بانک؛آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که دهم تیر به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.

 

در متن این ابلاغیه آمده است:

 

احتراماً، به استحضار می رساند؛ هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1394/10/4 در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند «پ» ماده 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را مورد تصویب قرار داد که نسخه‌ای از آن به پیوست ایفاد می‌گردد،لذا خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اهتمام و توجه کافی به مفاد آیین‌نامه فوق‌الذکر، در اجرای تکلیف مندرج در ماده (2) آن که مقرر می‌دارد «بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد با مشخصات ثبتی، نشانی کامل، ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت‌های بانکی و غیربانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام نماید».

 

دستور فرمایند اقدامات لازم معمول و مستندات اشاره شده به مدیریت کل نظارت زیر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد.

 

هیات وزیران در جلسه 1394/10/4 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

*آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394-

 

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

ج- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

 

د- املاک غیرمنقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی

 

هـ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد: مابه‌التفاوت قیمت بازار املاک غیرمنقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی.

 

ماده 2- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیرمنقول را به تفکیک مازاد و غیرمازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت‌های بانکی و غیربانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال‌های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند.

 

تبصره- بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانک‌ها و موسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانک‌ها و موسسه اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره (1) ماده (17) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند.

 

ماده 3- ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه اعتباری مربوط است.

 

تبصره- قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد.

 

ماده 4- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این ایین‌نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند.

 

ماده 5- در صورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می‌کند.

 

ماده 6- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین نامه خواهد بود.

 

ماده 7- عایدی املاک غیرمنقول و سود سهام تحت تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری در بنگاه‌هایی که فعالیت‌ غیربانکی انجام می‌دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود.

 

ماده 8- مالیات پرداختی به موجب این آیین‌نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

ماده 9- بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیرمنقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین‌نامه را به صورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند.

 

ماده 10- سازمان و بانک مرکزی مکلف‌اند گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت اقتصادی و داریی‌ جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

 

 

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.