ماجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی و حکم دیوان عدالت اداری

بانک مرکزی در حالی بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌ها را دوباره ابلاغ کرد که دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی اسفندماه گذشته، رای به توقف موقت این بخشنامه داده بود.

عصر بانک؛بانک مرکزی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار اساسنامه‌های نمونه‌ای را برای بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مورد تصویب مجدد قرار داد و برای اجرا به شبکه بانکی کشور (به‌استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران) ابلاغ کرد تا هنگام تغییر و اصلاح اساسنامه خود، مراتب را ملاک عمل قرار دهند.

 

شورای پول و اعتبار با هدف ایجاد ساختار و چارچوب استاندارد برای اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و کمک به تسهیل و تسریع در تصویب اساسنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در شرف تأسیس و نیز بانکهای موجود، اساسنامه‌های نمونه‌ای را تصویب کرد.

 

اساسنامه فوق طی بخشنامه‌های شماره 377538/92 مورخ 22/ 12 / 1392 و شماره 120260/93 مورخ 2/ 5 / 1393 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود.

 

شورای پول و اعتبار با ملغی‌الأثر نمودن مصوبات پیش‌گفته و به استناد اختیارات مقرر در بند‌های ج، د و ه ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، ماده 20 آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 130671/ت 48436 ه مورخ 4 / 11 / 1393 هیأت وزیران، ماده 19 آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها‌ موضوع تصویب‌نامه شماره 100998/ت 48367 ه مورخ 2 / 5 / 1392 هیأت وزیران و اصلاحیه‌های پس از آن، اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را که بانک‌ها و مؤسسات مزبور لازم است در زمان تأسیس و یا تغییر اساسنامه خود مطمح‌نظر داشته باشند، در قالب مجموعه‌ای مورد تصویب مجدد قرار داد.

 

این در حالی است که شعبه 14 دیوان عدالت اداری در روزهای پایانی سال گذشته حکمی صادر کرده بود که برای بانک‌ها فوق العاده اهمیت داشت.

 

براساس این حکم که صدور دستور توقف موقتی بخشنامه شورای پول و اعتبار ابلاغی توسط بانک مرکزی (بخشنامه اساسنامه نمونه بانک‌های دولتی و خصوصی) نام داشت، بانک‌ها به تب و تاب افتادند تا صحت این ماجرا را جویا شوند، چون برای آنان به خصوص سهامدارانشان اهمیت ویژه داشت.

 

همان زمان پیگیری‌های مهر در این باره نتیجه داد و برهمین اساس، نسخه‌ای از این دستور در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت.
 

nameh.jpg

 

دیوان عدالت اداری در پی شکایت از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار به دلیل تصویب اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری و غیر دولتی، این دستور را صادر کرده است.

 

جزئیات کامل این حکم به شرح ذیل است:

 

تاریخ رسیدگی: 93.12.25 کلاسه پرونده: 2319/93/14 و 2334/93/14 شماره دادنامه 2337

 

مرجع رسیدگی: شعبه 14 دیوان عدالت اداری به تصدی رامین مرادی رئیس شعبه

 

طرف شکایت: 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- شورای پول و اعتبار

 

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از مصوبه یک هزار و یک صد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 92.12.13شورای پول و اعتبار مبنی بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی

 

گردشکار: شکات با تقدیم دادخواست به خواسته دستور موقت اظهار داشته که اجرای مصوبه مذکور از ناحیه طرف مشتکی عنه موجب ورود خسارت جبران ناپذیر به نامبرده می گردد و لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را نموده است که دادخواست پس از ثبت شماره های 1400881-93.12.23 و 2400895-93.12.24به این شعبه ارجاع گردیده. اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی به شرح آتی نسبت به تقاضای دستور موقت اتخاذ تصمیم می نماید.

 

قرار قبولی دستور موقت

 

"با بررسی مفاد دادخواست شکات و ضمائم آن نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مشعر بر تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیر دولتی راسا از سوی شورای پول و اعتبار و تکلیف نمودن بانک های مزبور به اجرای و تطبیق خود با آن می باشد با عنایت به اینکه مستفاد از بندهای (ج) و (د) و (ه) و تبصره ذیل بند (و) ماده 30 و مواد 37-18 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین ماده 83 قانون تجارت تصویب اساسنامه نمونه بانک های تجاری و غیر دولتی راسا توسط شورای پول و اعتبار و الزام و تکلیف نمودن بانک های خصوصی به اجرا و تطبیق خود با آن مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار می باشد بر این اساس در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد 34-35-36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است در ضمن با توجه به صدور دستور موقت رسیدگی به شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت خواهد بود. "

 

حال باید مشخص شود که مگر دیوان عدالت اداری حکم تازه ای درباره این بخشنامه صادر کرده که بانک مرکزی دوباره آن را به نظام بانکی ابلاغ کرده است.

 

 

/مهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.