درآمدهای خانوار ایرانی بیشتر صرف چه می‌شود؟

بانک مرکزی گزارش متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوار شهری در سال 93 را برآورد کرده که کل هزینه خانوار در یک سال 32 میلیون و 875 هزار تومان و کل درآمد آن در یکسال 31 میلیون و 393 هزار تومان است.

عصر بانک؛بانک مرکزی گزارش متوسط هزینه و درآمد ناخالص خانوار شهری در سال 93 را برآورد کرده که کل هزینه خانوار در یک سال 32 میلیون و 875 هزار تومان و کل درآمد آن در یکسال 31 میلیون و 393 هزار تومان است.

با این احتساب هر خانوار شهری با تعداد متوسط افراد 3.44 نفر هر ماه به طور متوسط دو میلیون و 739 هزار تومان هزینه دارند و متقابلا دو میلیون و 619 هزار تومان درآمد دارند.

 

بر اساس این گزارش از کـل هزینه‌های ناخالـص خانوار به ترتیب، 33.4 درصـد به هـزینه «مسکن ، آب ، برق و گـاز و سـایر سوخت‌ها»، 24.6درصـد به هزینه «خوراکـی‌ها و آشامــیدنی‌هـا»، 10.4درصــد بـه هــزینه «حمل ونقـل» ، 8.4 درصـد به هـزینه «کالاهـا و خـدمات متفــرقه» ، 5.8 درصـد بـه هــزینه «بهداشت و درمان» ، 4.6 درصـد به هــزینه «پوشــاک و کفــش» ، 4.1 درصــد بـه هــزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» ، 2.3 درصـد به هـزینه «تفریح و امور فرهنگـی» ، 1.2 درصد به هزینه «ارتباطات» ، دو درصـد به هزینه «رسـتوران و هتـل» ، 1.9درصـد بـه هزینه «تحصـیل» و 0.4 درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشته است. 

همچنین بر اساس این گزارش از میان 12 گروه کالایی مورد بررسی، حمل‌ونقل با تورم 40 درصدی بیشترین میزان افزایش قیمت نسبت به سال 92 را تجربه کرده و پوشاک و کفش با 1.4 درصد کمترین میزان تورم را داشته است. بعد از حمل‌ونقل با تورم 40 درصدی، بیشترین میزان تورم مربوط به بخش تحصیل و ارتباطات است که به ترتیب 23.6 و 22.7 درصد در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش قیمت داشته است. کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی و مسکن هم در رده‌های بعدی تورم قرار دارند. 

از میان 12 گروه کالایی مورد بررسی، نرخ تورم 10 قلم کالایی دو رقمی است و تنها نرخ تورم دخانیات (8.1 درصد) و پوشاک و کفش (1.4 درصد) تک رقمی است. 

در بخش درآمدها هم درآمدهای متفرقه با 23.6 درصد بیشترین سهم درآمد خانوار را دارند. بعد از آن درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی (16.9 )، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی (14)، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی (10.4) بالاترین سهم را دارند. البته درآمد غیرپولی هم 30 درصد کل درآمد خانوار را شامل می‌شود.

 

 

 

/اقتصادنیوز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.