افخمی:بانک صنعت و معدن بیش از ١٨ درصد از سهم تأمین مالی بخش صنعت را در اختیار دارد

افخمی افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی را یک ضرورت خواند و گفت اگر درصدد حمایت کامل از تولید و اشتغال هستیم افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی یک حقیقت غیرقابل انکار است.

عصر بانک؛علی‌اشرف افخمی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: این بانک با ٤ درصد از کل سرمایه بانک‌های تجاری و تخصصی کشور، ١٨ درصد از سهم تأمین مالی بخش صنعت را در دست دارد.

 

وی افزود: این در حالی است که تعداد شعب بانک صنعت و معدن ٤ دهم درصد و تعداد کارکنان آن ٧ دهم درصد کل نظام بانکی کشور بوده و سرمایه آن از ٢١ هزار میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد:‌٥ بانک توسعه‌ای فعال در کشورمان با دارا بودن سهمی کمتر از ١٦ درصد از سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی شده نزدیک به ٣٤ درصد از سهم تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده‌اند که این امر بیانگر نقش مهم این بانک‌ها در توسعة اقتصادی کشور و لزوم توجه به آنها، به ویژه در زمینة افزایش سرمایه است.

افخمی عدم انطباق زمانی منابع و مصارف، کاهش نسبت کفایت سرمایه و یکسان بودن ضوابط و مقررات بانک مرکزی برای بانک‌های توسعه‎‌ای و تجاری را از چالش‌های موجود و آتی این بانک ها برشمرد و به ارائة راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع یاد شده پرداخت.

افخمی افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی را یک ضرورت خواند و گفت اگر درصدد حمایت کامل از تولید و اشتغال هستیم افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی یک حقیقت غیرقابل انکار است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.