سفر مدیران عالی بانک قرض الحسنه مهر ایران به استان های کرمانشاه و کردستان

عضو هیات مدیره، مدیر امور شعب استان ها و رئیس اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد شعب استان های کرمانشاه و کردستان به این دو استان سفر کردند.

عصر بانک؛به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در راستای بررسی و ارزیابی عملکرد شعب بانک در استان های کرمانشاه و کردستان غفاری عضو هیات مدیره، توکلی مدیر امور شعب استان ها و حیدری رئیس اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران همگام با دور جدید سفرهای استانی ریاست جمهوری راهی این استانها شدند.

 

سنجش عملکرد مدیریت شعب بانک در استان کرمانشاه، رسیدگی به وضعیت فعالیت شعب در نحوه جذب منابع و تخصیص مصارف استان، صبح روزشنبه در دستور کار مدیران بانک قرار گرفت.

دیدار و سرکشی از شعب استان کردستان، برگزاری گردهمایی با حضورکلیه پرسنل صف و ستاد، ارزیابی عملکرد شعب به منظور شناسایی موانع و مشکلات در جذب منابع و کاهش مطالبات بانک و همچنین شرکت در نشست استانی رئیس جمهور از دیگر محورهای این سفر 2 روزه می باشد.

شایان ذکر است دولتی، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران روز یکشنبه در جلسه استانی رئیس جمهور که در محل استانداری کردستان برگزار می شود حضور به عمل خواهد رسانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.