تورم تیر چند درصد شد؟

بررسی‌های مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیر94 معادل 14.1 درصد بوده است.

عصر بانک؛مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در تیرماه سال 1394 براساس سال پایه 1390 را منتشر و اعلام کرد: شاخص کل (بر مبنای 1390=100) در تیرماه ماه سال 1394 عدد213.9 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است.

 

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 12.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (14.2) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل14.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه (14.2 درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 251.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد250.1 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.4 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه10.9 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل12.9 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.7 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه (10.3 درصد) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات در تیر ماه 94 به رقم201 رسید که نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.7 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 15.6 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه (16 درصد) کاهش یافته است.

 

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.