ملت کارت پزشکان چه مزایایی دارد؟ (+ مدارک مورد نیاز )

دارندگان این نوع کارت مى توانند از خدمات ویژ بانک ملت و مزایایی مانند دریافت"دسته چک جام (ویژه پزشکان)" و استفاده از"طرح تسهیلات ویژه متخصصان" بهره مند شوند.

عصر بانک؛ بانک ملت به منظور عرضه خدمات بیشتر به پزشکان ارجمند نوعی کارت بانکى (با رنگ و طرح متفاوت) ویژه پزشکان طراحی کرده است. دارندگان این نوع کارت مى توانند از خدمات ویژ بانک ملت و مزایایی مانند دریافت"دسته چک جام (ویژه پزشکان)" و استفاده از"طرح تسهیلات ویژه متخصصان" بهره مند شوند.

 

گروه های استفاده کننده

  – پزشکان،
  – دندان پزشکان،
  – رادیولوژیست ها،
  – داروخانه ها،
  – آزمایشگاه ها،
  – دام پزشکان.

مدارک مورد نیاز

  – افتتاح حساب متمرکز قرض الحسنه جاری، و یا سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت؛
  – درخواست کتبی،
  – تصویر شناسنامه و کارت ملی،
  – جوز فعالیت معتبر (صادرشده) از سوی سازمان های مربوط، مطابق بندهای زیر:

مجوز فعالیت مورد نیاز

  – پزشکان و دندان پزشکان و رادیولوژیست ها: پروانه صادر شده از سوی"سازمان نظام پزشکی"؛
  – داروخانه ها و آزمایشگاه ها: مجوز فعالیت صادر شده از سوی وزارت"بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"؛
  – دام پزشکان: مجوز فعالیت صادر شده از سوی"سازمان دام پزشکی کشور".

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.