اساسنامه پولی و بانکی ایران

گروه تاریخ و اقتصاد: سازمان اسناد ملی قانون اساسنامه پولی و بانکی ایران را که در تاریخ 20 تیرماه 1338 ش. نوشته شده، منتشر کرده است.

عصر بانک؛این قانون- که طرح اولیه آن به وسیله فرانسوا کراکو تهیه شده و به تایید شورای عالی اقتصاد رسیده است- در 6 فصل تدوین شده که شامل شورای پول و اعتبار، پول، بانک مرکزی ایران، بانکداری، مقررات موقتی و مقررات نهایی است. بر اساس این قانون، بانک مرکزی مسوول انتشار پول و نماینده دولت در موسسات مالی بین المللی و عهده دار تمامی عملیات‌های بانکی و اعتباری دولت است. رئیس بانک مرکزی با پیشنهاد مجمع عمومی بانک و تایید هیات وزیران منصوب می شده است. همچنین در بند آخر آن اشاره شده که پس از اجرای این قانون، سایر قانون‌های پولی و بانکی خلاف آن ملغی می شود.

 

 

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.