بدهی خارجی ایران چند میلیارد دلار شد؟

جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر5215 میلیون دلار بوده است.

عصر بانک؛جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر5215 میلیون دلار بوده است.

 

گفتنی است از مجموع بدهی های خارجی معادل 428 میلیون دلار مربوط به بدهی های کوتاه مدت و 4787 میلیون دلار مربوط به بدهی های میان و بلند مدت بوده است.

همچنین در بخش دیگری از محاسبات بانک مرکزی و در قسمت آمار ماهانه صادرات و واردات گمرکی کشور اشاره شده که واردات کشور در اردیبهشت ماه امسال 6353 میلیون دلار معادل 5617 تن بوده است.

ضمن آنکه صادرات کشور در این مدت با 12435 تن و ارزشی معادل 5547 میلیون دلار بوده است.

 

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.