چند هزار نفر در کشور مقرری بیکاری می‌گیرند؟

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 55 درصد میانگین حقوق سه ماهه آخر برای بیمه محاسبه می‌شود گفت: در حال حاضر حدود 178 هزار نفر مقرری بیکاری دریافت می‌کنند.

عصر بانک؛محمدحسن زدا در تشریح نحوه محاسبه بیمه بیکاری گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افراد مشمول بیمه بیکاری می‌شوند که غیرارادی بیکار شده باشند.

 

وی درباره اینکه آیا افراد قراردادی پس از پایان قرارداد می‌توانند مشمول بیمه بیکاری شوند افزود: این دسته افراد اگر در پایان قرارداد بیکار شوند، به میل و اراده نبوده و بلکه فرد از اینکه بیکار می‌شود مطلع بوده است.

زدا اظهار کرد: اما به طور مثال اگر فردی قرارداد 3ماهه دارد و در ماه دوم اخراج شود، این قرارداد به میل و اراده وی نبوده است و می‌تواند به هیأت های تشخیص مراجعه و مشکل خود را حل کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: طرحی در سازمان تأمین اجتماعی در حال اجراست که افرادی را که غیر حق، مشمول بیمه شده‌اند را شناسایی و حق بیمه آنها را پس از شناسایی قطع می‌کند. مفاد این طرح به این صورت است که آن دسته از کارکنان که سو استفاده کنندگان از بیمه بیکاری را شناسایی کنند مشمول بیمه قرار می‌گیرند.

وی درباره نحوه محاسبه مستمری بیمه بیکاری نیز گفت: مقرری بیکاری 55 درصد میانگین حقوق سه ماهه آخر بیمه شده است و علاوه بر آن به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (تا 3 نفر) 10 درصد نیز به حداقل دستمزد افزوده می شود.

به گفته زدا، رقمی که به دست می آید باید دو نکته در آن لحاظ شود. یکی اینکه کمتر از حداقل حقوق (712 هزار تومان) و دوم اینکه میانگین آن بیش از 80 درصد میانگین حقوق نباشد.

وی در مورد برنامه های سال 94 اظهار کرد: امسال مانند سال گذشته همین روند ادامه پیدا می کند . سال گذشته طرحی مطرح شد که در قالب آن جویندگان کار مشمول بیمه بیکاری شوند که به دلیل بار مالی رأی نیاورد.

زدا تأکید کرد: تاپایان اردیبهشت سال جاری 178 هزار نفر  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. براساس فرمول های تخصصی این قبیل افراد حداقل 6 و حداکثر 50 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. روند پرداخت بیمه بیکاری طی سه سال گذشته روند نزولی داشته اما در سال جاری ثابت مانده است.

 

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.