کدام «رئیس» رکورددار مداخله ارزی است؟

بررسی عملکرد چهار رئیس‌کل بانک مرکزی که در فاصله سال‌های 1382 تا 1396 (15سال) مسئولیت داشته‌اند نشان می‌دهد که در مجموع 588 میلیارد و 973 میلیون دلار ارز تزریق کرده‌اند که 283 میلیارد و 933 میلیون دلار برای مداخله صرف شده و 305 میلیارد و 41 میلیون دلار نیز برای تأمین ارز واردات رسمی در بازار اصلی تخصیص داده شده است.

عصر بانک؛بررسی عملکرد چهار رئیس‌کل بانک مرکزی که در فاصله سال‌های 1382 تا 1396 (15سال) مسئولیت داشته‌اند نشان می‌دهد که در مجموع 588 میلیارد و 973 میلیون دلار ارز تزریق کرده‌اند که 283 میلیارد و 933 میلیون دلار برای مداخله صرف شده و 305 میلیارد و 41 میلیون دلار نیز برای تأمین ارز واردات رسمی در بازار اصلی تخصیص داده شده است.

 

دوره ریاست کلی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی مجموع ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی به 151 میلیارد و 262 میلیون دلار می‌رسد که 35 میلیارد و 300 میلیون دلار آن معادل 23.3 درصد صرف مداخله شده است. همچنین 115 میلیارد و 962 میلیون دلار نیز که 76.7 درصد کل ارز فروخته شده را شامل می‌شود در بازار اصلی فروخته شده است.

 

دوره مسئولیت محمود بهمنی در بانک مرکزی نیز ( از اواسط سال 1387 تا اوایل سال 1392)، مجموع ارز فروخته شده این بانک 277 میلیارد و 17 میلیون دلار بوده که 160 میلیارد و 456 میلیون دلار آن معادل 57.9 درصد برای مداخله در بازار صرف شده و 116 میلیارد و 562 میلیون دلار مابقی که 42.1 درصد کل ارز تخصیصی را شامل می‌شود در بازار اصلی فروخته شده است.

 

در دوره یک‌ساله ریاست کلی طهماسب مظاهری که از نیمه سال 1386 تا نیمه سال 1387 ادامه داشت، درمجموع 46 میلیارد و 109 میلیون دلار ارز فروخته شده که 76.1 درصد آن برابر با 30 میلیارد و 460 میلیون دلار برای مداخله صرف شده و 33.9 درصد باقیمانده یعنی 15 میلیارد و 649 میلیون دلار راهی بازار اصلی شده است.

 

در دوره تصدی ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی که از سال 1382 تا ابتدای 1386 طول کشید، درمجموع 114 میلیارد و 585 میلیون دلار ارز توسط این بانک فروخته شده است که 50.4 درصد آن برابر با 57 میلیارد و 717 میلیون دلار مداخله‌ای بوده است. در این دوره 56 میلیارد و 868 میلیون دلار نیز که 49.6 درصد کل ارز فروخته شده را شامل می‌شود به بازار اصلی تخصیص داده شده است.

 

/ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.