سبقت کارت‌های بانکی از جمعیت کشور

عصر بانک؛ آمار شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک) نشان می‌دهد در شهریور ماه سال‌جاری بیش از ۱۰۱ میلیون و ۲۳۶ هزار کارت از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن‌کارت حداقل یک تراکنش داشته‌اند. مقایسه این آمار با مردادماه سال‌جاری که تعداد ۱۰۱ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۵۵۸ کارت بانکی تراکنش داشته‌اند نشان از رشد ۰۱/ ۰ درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شهریورماه دارد.

 
بررسی گزارش‌های منتشره از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا به امروز حاکی است: در هر ماه به‌صورت معمول حدود ۱۰۰ میلیون کارت بانکی حداقل یک تراکنش دارند که میزان این کارت‌ها از جمعیت فعلی کشور بیشتر است و نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد. براساس گزارش شاپرک، در شهریور ماه در حدود ۹۶ میلیون و ۵۷۵ هزار کارت بانکی از نوع برداشت حداقل یک تراکنش داشته‌اند که در مقایسه با آمار مرداد ماه تعداد کارت‌های بانکی برداشت دارای حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک رشد منفی ۰۹/ ۰درصدی داشته است؛ همچنین بیش از ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُن کارت و ۱۰۹ هزار کارت از نوع کارت اعتباری در مرداد ماه حداقل یک تراکنش داشته‌اند که به ترتیب نسبت به آمار مرداد ماه رشد ۵۲/ ۲  و منفی ۵۳/ ۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. گزارش شاپرک نشان می‌دهد کارت‌های بانکی از نوع برداشت بیش از ۴/ ۹۵ درصد از سهم کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند؛ همچنین کارت‌های هدیه و بن‌کارت صادره از سوی شبکه بانکی سهمی ۵/ ۴ درصدی از تمام کارت‌های بانکی تراکنش‌دار مرداد ماه سال جاری داشته‌اند و کارت‌های اعتباری صرفا ۱۱/ ۰درصد از سهم انواع کارت بانکی را به خود اختصاص دادند که نشان از وجود ثبات نسبی در کارت‌های برداشت و رشد در کارت‌های هدیه دارد اما در وضعیت کارت‌های اعتباری رشد منفی وجود دارد که باید با اصلاح بازار کارت‌های اعتباری، در این بخش وضعیت مطلوبی برای ایجاد رونق در نظر گرفته شود. نمودار سهم بانک‌های صادر‌کننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک در آخرین ماه تابستان نشان می‌دهد که بانک‌ ملی ایران با سهم ۲۳/ ۲۲ درصدی بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش‌دار را در میان شبکه بانکی کشور در اختیار دارد و در ادامه بانک‌های ملت، صادرات ایران و کشاورزی به ترتیب جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش‌دار شهریور ماه را به خود اختصاص داده‌اند.
 
/دنیای‌اقتصاد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید