کنترل آنلاین و هوشمند تراکنش‌های کارتی با “تیام کارت”توسن

سامانه «تیام کارت» با هدف «کنترل و پایش برخط تراکنش های کارتی» طراحی شده است.

عصر بانک؛سامانه تیام کارت به بانکها و موسسات مالی این امکان را می‌دهد که وضعیت تراکنش‌ها و کارت های خود را در هر لحظه بررسی نموده و در صورت ضرورت روند رخداد جریانهایی خاص را تغییر دهند.

 

سامانه تیام کارت، درحین بررسی وضعیت تراکنش‌ها، کارکرد اصلی سوئیچ را حفظ نموده و رخدادهای خاص را به صورت لحظه ای، گزارش می نماید. سامانه تیام کارت از سه زیرسیستم «پایش لحظه ای»، «هشداردهی» و «قواعد شرطی» تشکیل شده و امکان ریشه یابی رخدادهای غیرعادی تا سطح تراکنش با استفاده از تحلیل ابعادی، نیز در آن دیده شده است.

 

زیر سیستم پایش لحظه ای با استفاده از نمودارهایی معین گزارشی جامع از روند رویدادهای سوئیچ کارت ارائه نموده و این گزارشات را با شاخص هایی از پیش تعریف شده مقایسه می نماید؛ در این مقایسات سامانه با استفاده از الگوریتمهای هوشمند داده کاوی سوابق تراکنش ها را بررسی نموده و در صورت بروز هر نوع انحراف از وضعیت نرمال تعریف شده برای سامانه، هشدار می دهد.

 

زیر سیستم هشداردهی این امکان را به بانکها و موسسات مالی می دهد تا شرایط رخدادهای مهم را در سامانه تعریف نموده و در صورت وقوع آنها، هشدار مناسب را از کانال‌های ارتباطی معینی همچون پیامک، دریافت نمایند. با دریافت به موقع این هشدارها، اقدامات لازم در لحظه مناسب انجام خواهند شد.

 

زیرسیستم قواعد شرطی، قواعدی معین را بر روی «پارامترهای تراکنش»، «رفتار اخیر کارت»، «رفتار اخیر پایانه»، «اطلاعات پایه پایانه»، «اطلاعات پایه کارت» و «وضعیت ترافیک» تعریف نموده، امکان کنترل و پایش جریان تراکنش ها را فراهم می‌آورد.

 

ویژگی‌های کلیدی تیام کارت چیست؟

 

• ارائه داشبوردهای لحظه‌ای از جریان تراکنش ها در سوئیج از ابعاد مختلف
• گزارش لحظه ای انحراف شاخص ها از مقادیر نرمال
• استخراج بازه نرمال شاخض ها با استفاده از داده کاوی بر مبنای سابقه تراکنشها :
• تعریف شرایط مخاطره در سامانه برای اطلاع رسانی فوری در صورت رخداد
• ربشه یابی شرایط غیرعادیی به کمک تحلیل ابعادی به صورت لحظه ای
• اعمال سیاست های کنترلی بر روی تراکنش به کمک تعریف قواعد شرطی
• کنترل رفتار اخیر کارت یا پایانه (مجموع مبالغ، تعداد تراکنش ها و …)

 

مشخصات فنی تیام کارت 

 

• زمان پاسخ بسیار پایین و تحمل ترافیک بالا
• پیاده سازی سطح پایین (++C) برای رسیدن به کارایی بالاتر
• معماری توزیع شده با پردازش موازی درون حافظه ای برای تضمین زمان پاسخ و افزایش قابلیت اتکا
• قابلیت دریافت تراکنش بر روی وب سرویس از سوئیچ (مسدودسازی)
• قابلیت استخراج تراکنش از جداول تراکنشها (مانیتورینگ)
• رابط کاربری کاربرپسند با قدرت مصورسازی بالا
• استفاده از الگوریتمهای داده کاوی بی نظارت برای استخراج مقادیر نرمال شاخصها
• مدل سازی دوره ای رفتار شاخصهای کارت برای سازگاری با تغییرات محیطی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.