سمینار سراسری پات برگزار شد

سمینار سراسری پات در سالن همایش هتل فردوسی با حضور جمعی از پشتیبانان ایران کیش برگزار شد.

عصر بانک؛دراین سمینار مدیران ارشد ایران کیش و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت حضور داشتند. پیمان طبری سرپرست ایران کیش در این سمینار با اشاره به اینکه برای رسیدن به  جایگاه بهترراهی به جزنوآوری وجودندارد گفت: امسال به منظور تمرکز بیشتر بر این موضوع معاونتی را تحت عنوان  کسب وکارهای نوین در شرکت راه اندازی کردیم.

 

وی ادامه داد: وقت آن است تا با شناساندن پات به دنبال بهبود تراکنش‌ها باشیم.

طبری اظهار کرد: یکی از مهمترین کارهایی که درطول این مدت اتفاق افتاد، بسترسازی مناسب درشرکت ایران کیش وبهینه سازی پوزها وکارتخوان ها بود. اپلیکیشن پوز بایتل تایک هفته دیگر به صورت بومی ارایه می شود، به تکنولوژی هایپرکام هم رسیدیم.

سرپرست ایران کیش اظهار کرد: درپات نسخه جدید را باشش امکان جدید ارائه دادیم که توسعه بازارآن باشماست.

طبری گفت:ما به کمک شما احتیاج داریم و برای رشد، نیاز به ورود به بازارهای جدید دراین زمینه است، این شمایید که باید به ما بگویید مشتری چه می خواهد؟وی درادامه اظهار داشت: امسال معاونت فناوری تاکید بیشتری روی BI دارد .

 

طبری تاکید کرد: ضعف های ما فقط باکمک شماحل می‌شود، آن موقع است که چرخ شرکت بهتر می چرخد و می تواند به شما نیز بیشتر سرویس دهد.
طبری افزود: تبلیغات ماباید هدفمند و درراستای خواسته مشتریان باشد، دراین راستا باید به ماایده بدهید، امسال حتما شاهد باشگاه مشتریان خوبی  نیز در شرکت خواهیم بود. اما  قرارنیست دراینباره نگاه ستادی واز بالا به پایین وجود داشته باشد شما باید این صدارااز مشتریان به سمت مابرسانید.

 

*توضیح درباره امکانات جدید پات

شهره آقابابایی که هم اکنون معاونت کسب وکارهای نوین ایران کیش را برعهده دارد دراین همایش اظهار کرد: در پات 46 سرویس راارائه کردیم و موفق شدیم همان وعده هرماه دو امکان جدید را محقق کنیم.

 

وی با بیان اینکه دراردیبهشت امسال سرویس هایی مانند سمپاتی، اعتبارسنجی، عوارض آزادراه، فطریه، پوشش اپراتورمجازی شاتل، تله کیش و qrکد را ارائه دادیم به توضیح  درمورد هریک از خصوصیات این امکانات در پات پرداخت .

 

وی تاکید کرد که باید تمرکز ایران کیش از مبحث صرفا پوز خارج شود. آقابابایی گفت : برای ایجاد زیرساخت ها معاونت کسب وکارهای نوین ایجادشده است. بنابراین این معاونت یک نقش راهبردی را درنظر گرفته است اما کماکان رویکرد اجرایی دراین زمینه باشماست.

* تحول قابل تقدیر است

 

احمد سلمانی آرانی عضو هیئت مدیره ایران کیش  نیز با حضور در این سمینار گفت:ایران کیش دربهار 98 دچارتغیراتی اختیاری که من نام آن راتحول میگذارم شده است. تنهاچیزی که دراقتصاد، ثابت‌است تغییراست، تغییر قطعی وتحول قابل تقدیراست .

 

وی گفت: ثبات عملکرد درتغییر مالکیت است.تعهد راامروز من اینگونه تعریف میکنم.

سلمانی آرانی اظهار کرد: ایران کیش را مال خودتان بدانید.تنها با این تفکر است که تکنولوژی را بیشتر وبهترمی توان درشرکت پیش برد.

* تنوع محصولات پات

حمیدرضا شریفیان رییس هیئت مدیره ایران کیش نیز دراین سمینار اظهار کرد: رقباپیگیر سهم ماهستند ما باید دراین اقیانوس قرمز زنده بمانیم، توسعه تراکنش ها و توسعه محصول تنها راه ماست، درمحصول پات نیز به دنبال همین امر هستیم.

وی افزود: تنوع محصولات پات بسیارخوب است.این صحبتی است که متخصصین بیرون ازشرکت به آن اشاره می کنند.

شریفیان گفت: به عنوان شخصی که عضوشرکت هستید باید باشرکت واهدافش همگام شوید. به زودی خبرهای خوبی از پیوستن به شرکت هایی خواهید شنید که می تواند تراکنش های مارا درآینده افزایش دهد.

*تمرکز بر BI

 

بهزاد علیپور معاون جدید فناوری اطلاعات ایران کیش نیز با بیان اینکه درحال تهیه" آی  تی مسترپلن" هستیم  گفت: این پلن از همکاری  سایر واحدها از جمله معاونت کسب وکارنوین تهیه می شود.

معاونت فناوری ایران کیش تاکید کرد: یکی از حوزه های مهم دیگر که دراین بخش به دنبال آن هستیم ارتقای BI  است.

این سمینار همچنین با برگزاری نشست پرسش و پاسخ همراه بود.

در خاتمه این سمینار بار دیگر پیمان طبری سرپرست ایران کیش اظهار کرد: بدون تعارف باید گفت، ایران کیش نباشد، این خانه ومجموعه وماهم نیستیم، ما گاهی مجبوریم ازاحساس خود وحتی پول خودبگذریم. درجاهایی وظیفه مااین است تا شرکت ایران کیش را از جایگاهش بلند کنیم. ما در سال جدید کار های مهمی داریم. وی ادامه داد : مادرکنار پروژه های بانکی باید پروژه های غیر بانکی را نیز گسترش دهیم.

قاسم موسوی معاونت امور پذیرندگان در حال سخنرانی در سمینار پات

علی کیانی مدیر پشتیبانی ایران کیش، اجرای برنامه را برعهده داشت 

رضا قربی عضو هیئت مدیره ایران کیش در سخنانی برای ادامه راه ایران کیش همگام با تغییرات ، آرزوی موفقیت کرد

 

درسمینار پات گروهی از پشتیبانان ایران کیش از استان های مختلف حضور داشتند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.