دولت همچنان مالک عمده بانک‌های خصوصی‌شده

در حالی که براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی مقرر شده که سهام بانک‌های اقتصادی بزرگ مقیاس و به ویژه بانک‌های کشور به منظور افزایش کارآیی و خروج دولت از تصدیگری به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار شود ترکیب سهامداران بانک‌های خصوصی شده صادرات، ملت و تجارت نشان می‌دهد پس از نزدیک به 15 سال از ابلاغ بند «ج» این سیاست‌ها که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی است، همچنان دولت مالک عمده سهام بانک‌های خصوصی شده است.

عصر بانک؛چنانچه به سهام دولت در بانک‌های خصوصی شده، سهام عدالت نیز که در چارچوب شرکت‌های تعاونی استانی، اختیار آن در دست دولتمردان قرار گرفته اضافه شود، نشانگر سلطه کامل دولت بر سهام این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» نگاهی به ترکیب سهام بانک صادرات ایران نشان می‌دهد در حال حاضر دولت علاوه بر در اختیار داشتن مستقیم 32/ 18‌درصد از سهام این بانک، کنترل غیرمستقیم 40‌درصد سهام بانک صادرات را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا همان سهام عدالت در اختیار دارد.‌ درصد سهام بانک مزبور هم به کارکنان این بانک و 94/ 3‌درصد آن به شرکت سرمایه‌‌گذاری خوارزمی اختصاص دارد. در بانک ملت هم دولت به‌طور مستقیم 17‌درصد سهم دارد که نسبت به سهامداران عمده دیگر دست بالا را دارد. پس از سهام دولت، شرکت سرمایه‌‌گذاری صباتامین که مدیریت سهام سازمان تامین اجتماعی را به عهده دارد 31/ 7‌درصد سهام را در اختیار دارد و سازمان تامین‌اجتماعی نیز به‌طور مستقیم صاحب 81/ 3‌درصد سهام این بانک است. صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت هم 45/ 6‌درصد سهام بانک خصوصی شده ملت را در اختیار دارد. 17‌درصد سهام بانک تجارت هم به‌عنوان سومین بانک خصوصی شده در اختیار دولت است و 40‌درصد این سهام به سهام عدالت تعلق دارد. شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین که سهامدار عمده بانک ملت است در بانک تجارت هم مدیریت 64/ 7‌درصد سهام را به عهده دارد. 5‌درصد سهام بانک تجارت هم به‌صورت وکالتی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی کشور است. در روزهایی که موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی در مجلس مطرح بود قرار بر این بود که دولت مجموعا صاحب 20‌درصد مالکیت سهام بانک‌های واگذار شده باشد و به مرور این سهام را نیز واگذار کند، اما تفسیر دیگری از قانون شد و دولت در واگذاری سهام بانک‌ها، 20‌درصد سهام هر بانک را در اختیار خود نگه داشت و به این ترتیب با در اختیار داشتن غیرمستقیم مدیریت سهام عدالت همچنان مالک بلامنازع بانک‌های خصوصی شده باقی ماند و به تبع آن مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی را هم تعیین می‌کند. شاید راز عدم کارآیی این بانک‌ها و مشکلات روزافزون آنها در همین نحوه واگذاری‌ها و مدیریت همچنان دولتی آن نهفته باشد.

 

/دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.