بانک مرکزی مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی را تمدید کرد

بانک مرکزی با توجه به عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در بهره‌گیری از بسته ارزی تشویقی، مهلت استفاده از این بسته را تا پایان شهریور امسال تمدید کرد.

عصر بانک؛این بانک با توجه به عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در بهره‌گیری از بسته تشویقی ابلاغی 24 بهمن 1397 با هدف تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی از یک‌سو و نیز تسهیل تامین مالی بخش تجارت و پروژه‌ها از سوی دیگر، مهلت دستورالعمل فوق‌الذکر را تا پایان شهریور 1398 تمدید کرد.

 

با توجه به سیاست‌های ارزی اجرا شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی کشور از محل واگذاری امتیاز پروانه‌های صادراتی، در یک ماه گذشته حدود 1.5 میلیارد دلار واردات انجام شده است.

همچنین در راستای اجرای سیاست تجارت خارجی بدون نفت کشور، فرآیند تسهیل تجارت خارجی واردات از محل صادرات غیرنفتی به صورت ویژه پیگیری شده و تا پایان فروردین سال 1398 ارتباط مستقیم میان واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در 24 بهمن سال گذشته در راستای تشویق صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند، امتیازاتی را در نظر گرفت.

بر اساس این مصوبه، رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات مشروط به ثبت همه اطلاعات از سوی بانک و صرافی‌های مجاز در سامانه نیما و سنا حسب مورد شد.

همچنین صادرکنندگانی که بیش از 60 درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگردانده بودند، در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز، در اولویت بانک مرکزی قرار می گیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.