2 میلیون و 760 مورد هم‌پوشانی بیمه‌ای دلیل مهم حذف دفترچه بیمه‌ها!

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر 2 میلیون و 760 هزار هم‌پوشانی بیمه ای در میان سازمان های بیمه گر کشور داریم که باید تلاش ها برای به صفر رساندن این هم‌پوشانی ها انجام شود.

عصر بانک؛طاهر موهبتی درباره طرح هم‌پوشانی بیمه ها افزود: بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در تیر ماه 96 حدود چهار میلیون و 560 هزار همپوشانی بیمه ای اعلام شد که اکنون با وجود کنترل این آمار، به یک میلیون و 800 هزار نفر کاهش یافته است.

 
وی تصریح کرد: البته مشکلی که در بحث هم‌پوشانی وجود دارد این است که آمار دقیقی از میزان هم‌پوشانی بیمه ای نداریم تا با همکاری دیگر سازمان های بیمه گر بتوانیم برای رفع آنها اقدام کنیم. امیدواریم بر اساس آمار اعلامی که در اختیار داریم همین میزان را نیز به صفر برسانیم.
 
موهبتی ادامه داد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که بیمه سلامت فقط پوشش بیمه ای خود را کنترل می کند و برای اینکه این طرح بتواند به نتیجه برسد، باید تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هم وقتی دفترچه صادر می کنند باید این پوشش را کنترل کنند.
 
وی اضافه کرد: به همین منظور نامه ای به رئیس جمهوری برای تاکید به سازمان های بیمه گر برای کنترل این قضیه ارسال خواهیم کرد البته امیدواریم به این موضوع بخشی نگاه نشود و با راه اندازی دیتا سنتر، به نتیجه خوبی برسیم. به همین منظور قراردادی در این زمینه منعقد می شود تا ظرف چهار یا پنج ماه آینده بخشی از مسائل مربوط به این موضوع به نتیجه ای خوب برسد چون اگر نتیجه ای نگیرند، باید به رئیس جمهوری پاسخ دهند.
 
موهبتی درباره اینکه چه زمانی می توانیم هم‌پوشانی بیمه ای را به صفر برسانیم نیز گفت: دو را ه دارد یکی اینکه پایگاه دیتا سنتر شکل گیرد و همه برخط شوند تا حداقل تا پایان برنامه ششم با توجه به اینکه دفترچه های بیمه روستایی پنج ساله است، در زمان تمدید دفترچه ها بتوانیم هم‌پوشانی را حذف کنیم.
 
وی راه دیگر را این گونه توضیح داد: باید سیستم تمام الکترونیکی راه اندازی شود و از روزی که این سیستم راه اندازی شود، دیگر هیچ هم‌پوشانی نخواهیم داشت.
 
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار داشت: امیدواریم رفع کامل هم‌پوشانی بیمه ها تا پایان برنامه ششم توسعه اجرایی ‌شود. برای این منظور لازم است ‏زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب فراهم شود و دولت الکترونیک در حوزه سلامت به صورت کامل شکل بگیرد که در این شرایط دفترچه ‏کاغذی نیز به طور کامل حذف می‌شود.‏
 
/ایرنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.