جزئیات حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری و آینده

آخرین وضعیت پرداختی‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در حال حاضر چهار میلیون و 747 هزار کارمند و بازنشسته با متوسط مبلغ دو میلیون و 867 هزار تومان در حکم دریافتی دارند که در این بین حدود 1900 نفر بالای 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. همچنین با توجه به تغییراتی که بر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجاد شده و احتمالاً افزایش 400 هزار تومانی نهایی می‌شود، رشد هفت تا 37 درصدی حقوق کارکنان را خواهیم داشت.

عصر بانک؛شرایط پرداخت حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به صورت متفاوت پیش رفت و آنچه در لایحه مبنی بر افزایش یکسان 20 درصدی حقوق پیشنهاد کرده بود، مصوب نشد و در نهایت نمایندگان افزایش 400 هزار تومانی حقوق را به طور یکسان بین کارکنان مصوب کردند. البته این موضوع مورد تأیید دولت قرار نگرفت و مخالفت‌های در این رابطه داشت.

 

یکی از دلایل دولت برای مخالفت به این بر می‌گردد که در این حالت حقوق‌های زیر دو میلیون تومان از افزایش نسبتاً خوبی برخوردار خواهند شد، اما حقوق بالای دو میلیون تومان از رشد کمتری برخوردار می‌شوند. این در حالی است که دریافت حدود یک میلیون و 100 هزار نفر از کارکنان دولت زیر دو میلیون و تا چهار میلیون نفر بیش از دو میلیون تومان است.

 

اما بررسی آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان بر اساس جدولی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، نشان می‌دهد در سال جاری دولت به حدود چهار میلیون و 747 هزار و 937 کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و 867 هزار تومان است. این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و 636 هزار و 829 نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال جاری حدود دو میلیون و 933 هزار تومان است.

 

همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و 111 هزار و 108 نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال جاری برای آنها به دو میلیون و 320 هزار تومان می‌رسد.

 

طبق طبقه‌بندی‌های انجام شده تعداد کارکنان و بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارد به یک میلیون و 156 هزار و 37 تومان می‌رسد.

 

همچنین تعداد افرادی که کمتر از دو میلیون و 500 هزار تومان دریافتی دارند، دو میلیون و 533 نفر و تعداد دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان به چهار میلیون و 434 هزار نفر می‌رسد.

 

مابقی کارکنان نیز بیش از چهار میلیون تومان دریافتی دارند که حتی تا بالای 10 میلیون تومان تعداد آنها افزایش دارد این در حالی است که افرادی که بیش از 10 میلیون تومان در دولت دریافتی دارند حدود 1935 نفر هستند که متوسط حکم آنها 12 میلیون و 500 هزار تومان است.

 

رشد 7 تا 37 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده

اما با توجه به تغییراتی که بر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجاد خواهد شد و احتمالاً افزایش 400 هزار تومانی حقوق نهایی می‌شود، آنچه در نهایت اعمال خواهد شد رشد بین هفت تا 37 درصدی کارکنان را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که دولت طبق مصوبه مجلس موظف بود حقوق کارکنان را 400 هزار تومان به طور یکسان و تا 10 درصد اضافه کند، اما آنچه اعلام کرد این بود که فقط 32 هزار میلیارد تومان می‌تواند به جمع هزینه حقوق در سال آینده اضافه کند که در مجموع به 192 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 

بر این اساس از 32 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده باید 24 هزار میلیارد تومان برای افزایش 400 هزار تومانی کنار گذاشته می‌شود که 8,000 میلیارد تومان باقی می‌ماند و امکان رشد 10 درصدی وجود نداشته و به پنج درصد کاهش می‌یابد.

 

جزئیات پرداختی حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس افزایش 400 هزار تومانی به اضافه پنج درصد، از این حکایت دارد که برای حقوق‌های دو میلیون تومان و کمتر از این رقم رشد بین 25 تا 35 درصدی اتفاق می‌افتد؛ به طوری که اگر ناخالص حقوق در سال جاری یک میلیون و 240 هزار تومان بوده و خالص آن هم به همین رقم می‌رسید، برای سال آینده با رشد 37 درصدی به یک میلیون و 702 هزار تومان به طور خالص و بدون مالیات افزایش پیدا می‌کند.

 

همچنین حقوق‌های دو میلیون تومان در سال جاری برای سال 1398 تا دو میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد که با رشد 25 درصدی همراه خواهد شد.

 

در سایر بخش‌های حقوقی و هر چقدر که بالاتر برود این افزایش حقوق نسبت به دریافتی فعلی کمتر می‌شود، به عنوان مثال حقوق شش میلیون تومان بدون کسر مالیات در سال آینده تا 6.5 میلیون تومان دریافتی دارد که با کسر مالیات به حدود 6.1 میلیون تومان می‌رسد و با افزایش 10 درصدی همراه است در حالی که با پیشنهاد 20 درصدی دولت رشد بیشتر داشت.

 

در مورد حقوق ناخالص حدود 15 میلیون تومانی در سال جاری، با افزایش 400 هزار تومانی و به اضافه پنج درصد دریافتی آنها بدون مالیات به 13 میلیون و 487 هزار تومان می‌رسد و همچنین برای ناخالص حقوق 17 میلیون تومانی برای سال آینده بدون مالیات به 14 میلیون و 887 هزار تومان خواهد رسید.

 

گفتنی است؛ نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین 10 تا 35 درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و 750 هزار تومان معاف از مالیات است.

 

/ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.