حداکثر مالیات بر عیدی و پاداش چقدر است؟

با توجه به اینکه عیدی و پاداش دو میلیون و سیصد هزارتومانی مشمول مالیات نمی شود.اگر کارگری حداکثر عیدی یعنی 3میلیون و 300 هزار تومان را دریافت کند،با کسرمعافیت دومیلیون و 300 هزارتومانی تنها یک میلیون تومان آن شامل مالیات می شود.

عصر بانک؛به گزارش تسنیم، حداکثر مبلغی که اداره مالیات از عیدی و پاداش کارگران و کارکنان به عنوان مالیات دریافت می کند مبلغ 100 هزار تومان خواهد بود.

 

بخشنامه معافیت مالیات بر حقوق ابلاغ شد

بر اساس قوانین موجود عیدی و پاداش کارگران به میزان حداقل 2 برابر و حداکثر 3 برابر قانون کار خواهد بود. در همین راستا حداقل  حقوق قانون کار در سال 97 حدود یک میلیون و 100هزار تومان بوده است مبلغ عیدی نیز بین 22 میلیون و 200 هزار تا 3 میلیون و 300 هزار برای کارگران تعریف شده است.

 

با توجه به معافیت دو میلیون و سیصد هزار تومانی عیدی و پاداش بر مازاد این مبلغ مالیات تعریف می شود.  حال اگر کارگری حداکثر مبلغ عیدی که حدود 3 میلیون و 300هزار تومان است را دریافت کند، با کسر معافیت دو میلیون و 300 هزار تومانی تنها یک میلیون تومان آن شامل محاسبه مالیات می شود.

 

یک میلیون تومان مازاد بر معافیت مالیاتی سال 97 برای این شخص نیز یکصد هزار تومان تعریف می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.