پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند

با تصویب نمایندگان پزشکان موظف به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان شدند.

عصر بانک؛در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات بودجه 98 نمایندگان بند الحاقی 1 تبصره 6 را تصویب کردند.

 

بند الحاقی1- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

 

/ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.