رشد درآمدهای بانک ایران زمین، آهسته و پیوسته

بانک ایران زمین در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٧ برای هر سهم ٢١٩٢ ریال زیان محقق کرد. و در مدت مشابه سال قبل ٧٣ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود.

عصر بانک؛ در گزارش این بانک شاهد رشد 5 درصدی درآمد کارمزد و ١٧٣ درصدی سایر درآمدها بودیم که برآیند آن رشد ١6٢ درصدی درآمدهای غیر مشاع در ٩ ماهه سال ٩٧ نسبت به مدت مشابه قبل بود. هم چنین کاهش ٢٠ درصدی هزینه کارمزد از نکات مثبت دیگر در گزارش بانک ایران زمین بود.

 

 

/بورس24

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.