کارمزد کارت به کارت و تسهیم آن

حتما شما هم از طریق خودپرداز، اپلیکشن‌های پرداخت، موبایل بانک و یا اینترنت بانک از عملیات کارت به کارت استفاده کردید.

آیا شما هم به دنبال مبلغ کارمزد کارت به کارت هستید؟

کارت به کارت، یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی است. لحظه‌ای بودن تسویه حساب در این روش، مشکلات زیادی را در تعاملات بانکی حل کرده و محبوبیت آن را چند برابر کرده است. هریک از ما موارد زیادی را به خاطر داریم که نیاز به انتقال فوری پول داشته و از کارت به کارت استفاده کرده‌ایم.

از زمانی که برای کارت به کارت کردن باید به خودپرداز یکی از بانک‌های مبدا مراجعه می‌شد، تا الان که با استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در کمتر از یک دقیقه می‌توان کارت به کارت کرد، کارمزدی برای استفاده از این خدمت وجود داشته است. میزان کارمزد هر تراکنش کارت به کارت با توجه به مبلغ انتقالی تعیین می‌شود که در جدول زیر قابل مشاهده است.

مبلغ انتقالی

کارمزد

کمتر از 1 میلیون تومان

500 تومان

بین 1 تا 2 میلیون تومان

700 تومان

بین 2 تا 3 میلیون تومان

900 تومان

کارمزد کارت به کارت به چه صورتی تسهیم می‌شود؟

کارمزد کارت به کارت و تسهیم آن

این کارمزد بین چهار بازیگر اصلی در ارائه خدمت کارت به کارت تقسیم می‌شود. برای مثال کارت به کارت از مبدا بانک آینده به مقصد بانک سامان را که با استفاده از دستگاه خودپرداز ملت انجام می‌شود، در نظر بگیرید. چهار طرف درگیر در این انتقال عبارتند از:

1- بانک صادر کننده کارت مبدا: بانک آینده

2- بانک صادر کنند کارت مقصد: بانک سامان

3- سوئیچ انجام دهنده: منظور از سوئیچ، شرکت واسط ارائه دهنده خدمت انتقال بوده که در این مثال شرکت «به پرداخت ملت» است.

4- شبکه شتاب: به عنوان ارائه دهنده زیرساخت مبادلات بین بانکی

در سطوح کارمزد مختلف، سهم هر یک از طرفین به شرح زیر است.

کارت به کارت

کارمزد

صادر کننده کارت مبدا

شتاب

سوئیچ انجام دهنده

صادر کننده کارت مقصد

0 تا 1 میلیون تومان

500

50

100

300

50

1 تا 2 میلیون تومان

700

50

100

300

250

2 تا 3 میلیون تومان

900

50

100

300

450

همانطور که در جدول بالا دیده می‌شود، مازاد کارمزد کارت به کارت در مبالغ بالاتر، به صادر کننده کارت مقصد تعلق می‌گیرد. علت این موضوع این است که تصفیه حساب بین بانکی در پایان روز کاری انجام می‌شود، در نتیجه بانک مقصد باید به صورت لحظه‌ای و قبل از دریافت وجه از بانک مبدا، مبلغ مورد نظر را به حساب فرد واریز کند. در نتیجه برای جبران‌سازی این پرداخت پیش از موعد، مبلغ مازادی از مشتری دریافت و به بانک مقصد داده می‌شود.

قابل ذکر است زمانی که مبدا و مقصد کارت به کارت یکسان باشد، تراکنش از طریق شبکه شتاب انجام نمی‌شود و در نتیجه میزان کارمزد آن توسط بانک مربوطه محاسبه می‌شود. در اکثر موارد کارمزدی برای تراکنش داخلی در نظر گرفته نمی‌شود.

انجام کارت به کارت در اپلیکیشن‌های پرداخت هم مشمول این دستورالعمل است. هریک از اپلیکیشن‌های پرداخت به یکی از سوئیچ‌های بانکی متصل بوده و سوئیچ مورد نظر سهم خود را از کارمزد کارت به کارت دریافت می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.