روش برداشت وجه بدون کارت بانک ملت

روش برداشت وجه بدون کارت بانک ملت به عنوان قابلیت جدید بانک ملت درمواقع اضطراری و عدم دسترسی به کارت، جایگزین کارت بانکی می باشد.

آیا با روش برداشت وجه بدون کارت بانک ملت آشنایی دارید؟ بانک ملت این خدمت را به عنوان قابلیت جدید پایانه های خودپرداز درمواقع اضطراری و عدم دسترسی به کارت، جایگزین کارت بانکی کرده است.

به منظور استفاده از سرویس برداشت وجه بدون کارت مشتری بایستی به یکی از سامانه های غیرحضوری بانک ملت شامل بانکداری اینترنتی، همراه بانک، تلفن بانک و کدبانک (# 712*) مراجعه نموده و براساس مبلغ مورد نیاز، حواله برداشت وجه بدون کارت صادر نماید. سپس با استفاده از شماره حواله ارائه شده توسط سیستم و رمز برداشت وجه تعیین شده درهنگام صدور حواله، بدون نیاز به کارت بانکی از پایانه های خودپرداز بانک ملت وجه نقد قابل دریافت می باشد.
درصورتیکه پس از صدور حواله برداشت وجه بدون کارت، مشتری از درخواست خود منصرف شود امکان لغو حواله برداشت وجه بدون کارت نیز ازطریق سامانه های غیرحضوری بانک ملت میسر می باشد. پس از طی 2 ساعت از زمان صدور حواله برداشت وجه بدون کارت، درصورتیکه مشتری از خودپرداز وجه دریافت ننماید، شماره حواله مذکور به صورت خودکار منقضی گردیده و غیر قابل استفاده می باشد.

 روش برداشت وجه بدون کارت بانک ملت

صدور حواله برداشت وجه بدون کارت

1. مراجعه به یکی از سامانه های غیرحضوری بانک ملت به شرح ذیل:
نام سامانه منوی ورودی
بانکداری اینترنتی خدمات انتقال وجه (حواله)
همراه بانک گزینه 7- خدمات کارت و چک
تلفن بانک ( 8132 – 021 ) گزینه 6- انتقال وجه بین حسابهای متمرکز
کدبانک (# 712*) گزینه 2- حواله
2. انتخاب گزینه صدور حواله برداشت وجه بدون کارت
3. انتخاب شماره کارت، وارد نمودن مبلغ درخواستی، رمز اینترنتی کارت (رمزدوم)، رمز برداشت وجه و شماره تلفن همراه
  • مبلغ مورد نظر باید مضربی از 100.000 ریال بوده و سقف درخواست به ازای هرکارت 2.000.000 ریال می باشد.
  • رمز اینترنتی کارت همان رمز مورد استفاده درهنگام خرید اینترنتی می باشد.
  • رمز برداشت وجه عددی 4 رقمی است که توسط مشتری تعیین می گردد.
  • درج شماره تلفن همراه اختیاری می باشد.
  • اطلاعات حواله برداشت بدون کارت به شماره تلفن همراه صادرکننده حواله و همچنین به شماره تلفن همراه درج شده در هنگام صدور حواله، پیامک می گردد.
4. مشاهده اطلاعات حواله ( شماره کارت، مبلغ و کارمزد )و تائید نهائی
  • پیش از تائید نهائی حواله برداشت وجه بدون کارت، مبلغ کارمزد توسط سیستم نمایش داده می شود و درصورت تائید عملیات، کارمزد مذکور از حساب مشتری کسر می شود.
  • مهلت استفاده از حواله برداشت وجه بدون کارت 2 ساعت بوده و پس از اتمام مهلت، شماره حواله مذکور منقضی گردیده و غیر قابل استفاده می باشد.
  • در صورت منقضی شدن حواله برداشت وجه بدون کارت، کارمزد کسر شده قابل بازگشت نمی باشد.

لغو حواله برداشت وجه بدون کارت

1. مراجعه به یکی از سامانه های غیرحضوری (مشابه مرحله نخست صدور حواله)
2. انتخاب گزینه لغو حواله برداشت وجه بدون کارت
3. وارد نمودن شماره حواله
4. مشاهده اطلاعات و تائید عملیات لغو حواله
 – در صورت لغو حواله برداشت وجه بدون کارت، کارمزد کسر شده قابل بازگشت نمی باشد.

دریافت وجه نقد از خودپرداز

1. مراجعه به یکی از خودپردازهای بانک ملت و فشردن دکمه ثبت
2. انتخاب گزینه خدمات بدون کارت
3. انتخاب گزینه برداشت وجه بدون کارت
4. درج شماره حواله برداشت وجه بدون کارت
5. درج رمز برداشت وجه (عدد 4 رقمی)
6. درج مبلغ برداشت وجه
 – مبلغ برداشت وجه بایستی دقیقاً مساوی مبلغ حواله صادر شده باشد، درغیراینصورت عملیات انجام نگردیده و خودپرداز پیغام خطا نمایش می دهد.
7. دریافت وجه نقد
8. انتخاب گزینه دریافت/ عدم دریافت رسید چاپی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.