افزایش سهم پرداخت‌نوین در تعداد تراکنش پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش روابط عمومی پرداخت نوین، گزارش شماره 56 «گزارش اقتصادی شاپرک» در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در بهمن‌ماه 1398»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است. پرداخت‌ نوین در ادامه نگاهی به آمار ماهانه تراکنش‌های شاپرک و عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش (در دی و بهمن ماه) انداخته است.

بر اساس گزارش شاپرک، در بهمن‌ماه 1398، بیش از 2 میلیارد و 312 میلیون تراکنش به ارزش بیش از سه میلیارد و 242 میلیون در شبکه شاپرک انجام شده که که نسبت به دی ماه رشد 4/69 درصدی در تعداد و 15/23 درصدی در جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در دی و بهمن‌ماه 1398 و درصد تغییرات آن درج شده است.مقایسه آمار ماهانه تراکنش های شاپرک در بهمن ماه و دی ماه

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به دی ماه رشد 1/28 درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، افزایش 1/9 درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن 1398 نسبت به دی ماه رشد 2/42 درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 0/58 درصدی همراه بوده است. هرچند این آمار افزایش تراکنش قابل پیش‌بینی بود، چراکه طبق گزارش‌های سال‌های گذشته شاپرک در بهمن‌ماه میزان تراکنش‌ها بیشتر است.

 

سهم شرکت‌های psp در تعداد و مبالغ تراکنش

طبق این گزارش سهم بازار شرکت پرداخت‌ نوین دربهمن‌ماه 1398 در تعداد تراکنش پایانه‌های فروشگاهی از 1٫21 به 1٫24 درصد رسیده و این درحالیست که برخی از pspها کاهش سهم بازار داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.