سود و قسط وام یک میلیونی یارانه‌بگیران چقدر است؟

وام یک میلیونی که قرار است برای یارانه‌بگیران واریز شود در هر ماه 47 هزار تومان قسط و در مجموع حدود 129 هزار تومان سود بازپرداخت دارد.

شرایط پرداخت وام یک میلیونی یارانه‌بگیران

با پیشنهاد بانک مرکزی و توافقی که در دولت انجام شد، قرار بر این است که مبلغ یک میلیون تومان از محل منابع بانکی به صورت تسهیلات به حساب یارانه بگیران واریز شود. شرایط پرداخت این وام به  این صورت است که هر 23 میلیون خانوار یارانه بگیر امکان درخواست دریافت این وام را دارند و می‌توانند بعد از اعلام سامانه‌ای که دولت معرفی می‌کند، تقاضای دریافت را در آن اعلام کنند.

وام یک میلیونی احتمالا همراه با یارانه اردیبهشت به حساب متقاضیان واریز می شود و در هر ماه از محل یارانه‌ ای که دریافت می کنند، قسط آن طی 24 ماه کم خواهد شد.

وام یک میلیونی یارانه‌بگیران در مجموع حدود 129 هزار تومان سود دارد 

برخی به اشتباه تصور می‌کنند که قسط این تسهیلات بالا بوده و با توجه به سود 12 درصدی که برای آن در نظر گرفته شده است، در هر ماه بخش زیادی از یارانه آنها صرف پرداخت قسط خواهد شد و در مجموع  برایشان به صرفه نیست. این در حالی است که محاسبه سود و بازپرداخت وام یک میلیونی نشان می‌دهد که دریافت یک میلیون تومان با سود 12 درصد و بازپرداخت 24 ماه؛ در مجموع حدود 129 هزار تومان سود دارد و باید برای دریافت یک میلیونی؛ تا یک میلیون و 129 هزار و 763 تومان برگردانده شود.

دریافت کنندگان وام یک میلیونی در هر ماه حدود 47 هزار تومان قسط پرداخت می‌کنند که از محل یارانه واریزی و البته کمک معیشتی آنها به طور خودکار کسر می شود. در حال حاضر حدود 78 میلیون نفر در هر ماه یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند و در کنار آن حدود 60 میلیون نفر از این جمع، کمک معیشتی به تناسب اعضای خانوار دریافت می کنند؛ به طوری که برای خانوارهای تک‌نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، سه نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان واریز انجام می‌شود.

  مهلت پرداخت وام‌های کرونایی تمدید شد

گرچه تا نهایی شدن پرداخت این تسهیلات امکان تغییراتی در تعداد اقساط وجود دارد ولی در شرایط فعلی نیز به نظر می رسد اکثر یارانه بگیران امکان بازپرداخت اقساط را داشته و بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.

/ ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.