رویکرد ایران کیش برای خروج از تمرکز بر محصول پوز ادامه دارد

روند خروج از تمرکز صرف بر محصول پوز از سیاست‌های ایران کیش در سال جدید است. ایران کیش همچنان یکی از اهداف خود را حرکت به سمت بازارهای جدید و محل درآمد غیر از دستگاه پوز قرارداده است.

در همین راستا شرکت ایران کیش در سال گذشته، مناقصه شرکت نفت و تعمیرات کیوسک‌های پرداخت جایگاه‌های سوخت را برنده شد و در حوزه‌های دیگر شرکت نفت نیز وارد شده است . ایران کیش همچنین خط تولید ماشین حساب و مودم را راه‌اندازی کرد. ارتقای جایگاه IPG ایران کیش که در سال گذشته با دوپله رشد روبه روشد، از جمله دیگر اقدامات دراین حوزه بود. افزایش کیفی و کمی اپلیکیشن پات ازجمله اتفاقات موفق سال گذشته بود که در سال 99 نیز تداوم خواهد یافت.

 تحقق درآمدهای خارج از پوز

رویکرد ایران کیش در سال 98 باعث شد تا هم اکنون درآمدهای خارج از پوز محقق شوند. اما این روند در سال جدید با سرعت بیشتری طی خواهند شد. این در حالی است که حفظ، نگهداری وارتقاء ابزارهای پرداخت در بین شبکه مشتریان ذی ربط با بهبود درسرعت و کیفیت کار، حفظ و افزایش ورودی منابع برای بانک‌ها نیز در نظر گرفته شده است .

شرکت ایران کیش با توجه به سیاست اخیر توانسته است با بانک‌های بزرگ کشور همکاری موثر و پایدار داشته باشد ایران کیش با توزیع ابزارهای پرداخت در بین مشتریان بانک‌های مختلف سعی در ایجاد ثبات در روند حرکتی خود دارد تا با ارائه خدمات مورد قبول شبکه بانکی کشور به یکی از بزرگترین PSP ها در ابزار POS تبدیل شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.