بانک ملت به منظور کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبه ها، امکان دریافت رمز عبور همراه بانک را از طریق سامانه بانکداری اینترنتی نیز فراهم کرده است.

دریافت رمز عبور همراه بانک ملت از طریق سامانه بانکداری اینترنتی