تبدیل شماره حساب موسسه اعتباری نور به شناسه شبا

موسسه اعتباری نور، این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده تا بتوانند شماره حساب را به شبا تبدیل کنند.

برای دریافت شماره شبای موسسه اعتباری نور بر روی کلید زیر کلیک کنید.

تبدیل شماره حساب موسسه اعتباری نور به شناسه شبا

هر شماره حساب بانکی صرف نظر از آنکه متعلق به کدام بانک باشد، قابل تبدیل به یک شماره حساب «شبا» خواهد بود.

دریافت شماره شبای همه بانک‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.