25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند

علی القاصی مهر در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارش پیرامون پرونده‌های ارزی از تحت تعقیب قرار گرفتن 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل خبر داد.

 علی القاصی مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گزارشی پیرامون پرونده‌های ارزی ارائه داد و گفت: تاکنون در خصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود 25 نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانک‌های عامل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیر نظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است.

/ ایلنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.