به‌پرداخت ملت کارآمدترین شبکه کارتخوان کشور را دارد

شرکت به‌پرداخت ملت، یکی از پنج شرکت PSP عرضه شده در بورس اوراق بهادار و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پرداخت کشور است که حدود 15 سال پیش توسط بانک ملت بنیان نهاده شده است و هم اکنون بزرگترین شبکه‌ گسترده از پذیرندگی تراکنش‌های پرداخت را در اختیار دارد. در این یادداشت، عملکرد کسب و کاری شرکت به‌پرداخت ملت در سال 98 بررسی شده که به این منظور، گزارش‌های رسمی شرکت شاپرک، ملاک کار قرار گرفته است.

افزایش سهم به‌پرداخت از بازار تراکنش‌ها

عملکرد به‌پرداخت ملت در سهم از کل تراکنش‌های شاپرک در سال 98 قابل قبول بوده است. این PSP در اسفند 97، حدودا 466 میلیون تراکنش ثبت کرده که این آمار در اسفند 98 به 513 میلیون تراکنش رسیده که نشان از رشد ده درصدی تعداد تراکنش‌ها دارد و در مجموع سهم به‌پرداخت ملت در تعداد تراکنش از 02/21 درصد به 48/22 درصد افزایش یافته که همچنان بزرگترین PSP کشور از لحاظ سهم از تراکنش است.

از نظر مبلغی هم متوسط مبلغ تراکنش‌های شاپرک در اسفند 98 معادل 142 هزار تومان بوده که این آمار در شرکت به‌پرداخت ملت 152 هزار تومان است. بنابراین علاوه بر رشد سهم از بازار در تعداد تراکنش‌ها، به‌پرداخت ملت از نظر متوسط مبلغی نیز از میانگین شبکه جلوتر بوده است.

سهم به پرداخت از تعداد تراکنش هر کانال

سهم به پرداخت از مبلغ تراکنش هر کانال

رشد 8 هزار درصدی در کانال موبایل

عملکرد به‌پرداخت ملت در سال 98 را اگر به تفکیک کانال‌های مختلف بررسی کنیم، همان طور که در نمودار بالا مشخص است، به‌پرداخت در کانال‌های غیر حضوری رشد چشمگیری داشته است. رشد 100 درصدی در کانال اینترنت و رشد 8000 درصدی در کانال موبایل نشان می دهد که همسو با روندهای جهانی و داخلی صنعت پرداخت، به‌پرداخت ملت نیز توجه ویژه‌ای به توسعه کانال‌های غیرحضوری داشته است.

در دنیای امروز روندها به سمت استفاده از ابزار موبایل در انجام عملیات بانکی است و مشتریان تمایل بیشتری به استفاده از ابزارهای دیجیتال مانند تلفن های هوشمند و اپلیکیشن برای انجام تراکنش مالی دارند. همچنین هزینه انجام تراکنش از طریق ابزارهای دیجیتال به مراتب از ابزارهای الکترونیکی کمتر است. همین روند در بین بانک ها و شرکت های ایرانی نیز دیده می شود. شرکت های بانکی و پرداختی کشور در سال های اخیر هر کدام اپلیکیشن های خود را معرفی کرده اند و با تبلیغات و البته سرویس های متنوع و فراوان توانسته اند مشتریان زیادی برای خود فرآهم کنند.

در این بین شرکت به‌پرداخت ملت ضمن حفظ سهم از بازار خود در ابزار کارتخوان، با تمرکز بر کانال‌های غیرحضوری که از نظر هزینه، بسیار ارزان قیمت هستند، توانسته در یک سال، سهم خود در بازار را بصورت چشمگیری افزایش دهد.

اگر نگاهی به سهم به‌پرداخت ملت از مبلغ تراکنش‌های شاپرک بیندازیم، همان طور که در نمودار مشخص است، رشد در کانال‌های غیرحضوری به وضوح دیده می‌شود. جذب منابع ارزان قیمت از طریق کانال‌های ارزان مانند اینترنت و موبایل، می‌تواند برای بانک پذیرنده که بانک ملت است، ارزشمند بوده و این بانک را در رسیدن به هدف خود که جذب منابع از کانال‌های ارزان است، یاری دهد.

لازم به ذکر است که به‌پرداخت ملت، با 27/13 درصد از کارتخوان‌های شبکه، توانسته سهم 23 درصدی در تعداد و 22 درصدی از مبالغ تراکنش‌های کارتخوان را به خود اختصاص دهد که این شاخص نشان دهنده جانمایی مناسب کارتخوان‌ها و عملکرد قابل قبول شبکه پذیرندگی کارتخوان‌های به‌پرداخت دارد.

عملکرد شبکه کارتخوان به‌پرداخت

جهت بررسی عملکرد کارتخوان‌های به‌پرداخت ملت، شاخص اثربخشی کارتخوان‌ها در اسفند 98 مورد تحلیل قرار گرفته است. شاخص اثربخشی در گزارش های شاپرک از تقسیم سهم تراکنش های PSP بر سهم از کارتخوان آن شرکت به دست می‌آید. به عنوان مثال شرکت به‌پرداخت در اسفند 98 به گونه ای عمل کرده است که 07/23 درصد از کل تراکنش های کارتخوان در شبکه را به خود اختصاص داده است.

این در حالی که 27/13 درصد از کارتخوان های فعال در کشور متعلق به این شرکت بوده است. بنابراین میزان اثربخشی کارتخوان های به‌پرداخت حاصل در اسفند98 تقسیم این دو بر یکدیگر و برابر با 739/1 است. بنابراین اگر این شاخص برابر با یک باشد به این معناست که آن PSP به اندازه کارتخوان‌هایش توانسته سهم از تراکنش ها داشته باشد.

شاخص اثربخشی کارتخوان های به پرداخت

درصورتی که به‌پرداخت بیش از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کرده است. حال باید ببینیم جایگاه به‌پرداخت در مقایسه با سایر رقبا چگونه است. در نمودار مربوطه، شرکت های پرداخت بر حسب میزان اثربخشی کارتخوان‌هایشان نشان داده شده اند.

همان طور که مشاهده می‌شود، به‌پرداخت ملت کارآمدترین شبکه کارتخوان رادر بین شرکت‌های PSP دارد و در واقع با تعداد pos کمتر نسبت به رقبای بزرگ خود، حجم تراکنش بیشتری را به ثبت می‌رساند.

در این گزارش، عملکرد به‌پرداخت ملت در سال 98 در مهم ترین شاخص‌های کسب و کاری مبتنی بر آمارهای رسمی شاپرک بررسی شد. این شرکت در سال گذشته محصول جدید کیف پول جامع بانک ملت را توسعه و ارائه کرده است و توانسته جایگاه اپلیکیشن سکه را در بازار توسعه دهد.

همچنین به‌پرداخت ملت، در سال گذشته تلاش کرده مدل کسب و کار خود را بهبود دهد و در راستای کاهش وابستگی جریان درآمدی خود به درآمدهای شاپرکی، تمرکز حداکثری برای جذب تراکش‌های کسب و کاری پایدار مانند شهرداری‌ها، دانشجویان و دانش آموزان کرده است. همچنین این شرکت توانسته قراردادهایی را شرکت‌های استارت‌آپی منعقد کند تا از این رهگذر، ضمن افزایش درآمد، روندهای نوظهور بازار را دنبال کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.