از خودپرداز به خودگردان! / مزیت‌های خودگردان از نگاه بانک و مشتری

می‌دونستید دریافت پـول نقد از مشـتری‌های بانک توسـط ماشین‌های خودگردان طـی یـه روز کاری، رقمـی معـادل پـول نقـد دریافتی برای شـعبه بانـک از یه ماشـین پول‌رسـان خزانه هسـت! بــا سرویس‌دهی ماشین خودگردان، دیگــه مشــتری بــرای واریــز پــول کمتــر بــه شــعبه مراجعــه می‌کنـه و کارکنــان شــعبه و مشـتری‌ها از زمانشون بهتریـن استفاده رو میکنن!

بــا توجــه بــه ایــن کــه ماشین خودگردان عملیات تفکیک اسکناس رو انجــام مــیده، احتمـال بـروز خطـای انسـانی زمـان مرتب‌سـازی و شــمارش پــول، نزدیــک بــه صفــر میشــه! ماشـین خودگردان همـه نـوع اسـکناس و چک‌پول‌هـای رسـمی کشـور رو دریافـت میکنـه! ماشـین خودگردان ایـن امـکان رو داره کـه اسکناس‌های جعلی یا فرسـوده که چسب و منگنه دارن رو دریافـت نکنـه و میـزان ایـن حساسـیت توسـط بانـک بـرای خودگردان قابـل تعریفـه!

مزیت‌های خودگردان از نگاه بانک و مشتری

تجربه آقای نوروزی

آقـای نـوروزی سال‌های زیادیه که قناد هستن و گسترش کسب‌وکارش باعث شده برای 150 نفر شغل مستقیم ایجاد بشه. آقای نوروزی برای انجام کارهای بانکی واحدهای کسب‌وکارش چالش‌های زیادی داشت که بعد از استفاده از دستگاه‌های خودگران تونست اونارو حل کنه. با دانلود این فایل پی‌دی‌اف می‌تونید با مزیت‌های استفاده از دستگاه خودگردان آشنا بشید.

https://www.tosantechno.com/

  برداشت وجه بدون کارت از خودپرداز اقتصاد نوین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.