نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد

بانک مرکزی سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و طی بخش‌نامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی به شرح زیر است:

دوره نگهداری سپرده قانونی ١٤ روز

اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانک‌های غیرمنضبط تا یک روز

محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل)

انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه شنبه)

امکان استفاده از ٣٠ درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به صورت روزانه و تسـویه آن در پایـان همان روز مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک، مانده پایان روز آنها است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.