گام نهایی ادغام دو بانک در بانک سپه برداشته شد/ بزودی مجمع فوق‌العاده سه بانک‌ دیگر برگزار می‌شود

ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری نیرو‌های مسلح در بانک سپه که مبتنی بر یک رویکرد همه جانبه نگر طراحی و اجرا شده، یک الگوی مناسب به منظور اصلاح نظام بانکی است.

مجمع عمومی بانک‌های ادغامی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده ادغام بانک سپه با حضور نمایندگان اعضای مجمع در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و تایید مقام رهبری به عنوان یک گام اساسی در راستای اصلاح نظام بانکی است.

روند ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری نیرو‌های مسلح

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به فرآیند تصویب طرح ملی ادغام و گام‌های اصولی صورت پذیرفته به منظور طراحی یک مدل مفهومی بومی برای ادغام اشاره کرد و افزود: ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری نیرو‌های مسلح در بانک سپه که مبتنی بر یک رویکرد همه جانبه نگر طراحی و اجرا شده، یک الگوی مناسب به منظور اصلاح نظام بانکی است.

در این جلسه گزارش کاملی از اقدامات صورت پذیرفته توسط بانک سپه در راستای طرح ملی ادغام و همچنین گزارش اقدامات به عمل آمده به منظور بازنگری ساختار سازمانی، ادامه فعالیت کلیه نیرو‌های بانک‌ها و موسسه ادغامی در بانک سپه و عملیات اجرایی هماهنگ برای ارائه خدمات بانکی این بانک‌ها ارایه شد.

براساس این گزارش، پس از ارایه گزارش‌های اقدامات بانک سپه توسط هیات مدیره این بانک و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، اعضای مجمع به اتفاق آرا با ادغام بانک‌های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد در بانک سپه موافقت شد.

با این اقدام عملأ گام نهایی ادغام این دو بانک در بانک سپه برداشته شد.

گفتنی است، به زودی مجمع فوق العاده ادغام بانک‌های انصار، قوامین و موسسه اعتباری کوثر نیز برگزار می شود.

/ باشگاه خبرنگاران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.