سهم 70 درصدی 5 بانک از کل بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

از مجموع 60 هزار و 980 میلیارد تومان بدهی کل بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری، 42 هزار میلیارد تومان آن متعلق به 5 بانک است که در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ایجاد شده است.

 روند رشد بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 109 هزار و و 740 میلیارد تومان در مهر ماه 97 به 60 هزار و 980 میلیارد تومان در پایان سال 98 کاهش یافت.

بدهی به بانک مرکزی شامل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و دریافت خط اعتباری از بانک مرکز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این بدهی حدود 61 هزار میلیارد تومانی متعلق به 5 بانک کشور است.

این 5 بانک بانک حدود 42 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند و هم این بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است.

درواقع این آمار نشان می‌دهد وضعیت سایر بانک‌ها در حوزه منابع و مصارف در وضعیت نااطمینانی قرار ندارد.  این 5 بانک جزء بانک‌های مشکل‌دار نظام بانکی هستند و بانک مرکزی از چند ماه پیش برنامه‌ای در جهت بهبود وضعیت آنها در دستور کار قرار داده است.

/ فارس

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.