پرداخت ماهانه مبالغ خرد و دریافت وام قرض‌الحسنه بانک مهر ایران

افرادی که تمایل دارند با واریز مبلغی به‌صورت ماهانه از تسهیلات فوری بانک قبل از ایجاد میانگین استفاده کنند، می‌توانند با شرکت در یکی از مدل‌های طرح انگیزش مهر بانک مهر ایران از مزایای آن استفاده کنند.

 به گزارش روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در مدل اول طرح انگیزش مهر، پرداخت سه نوبت تسهیلات به همراه یک نوبت امکان برداشت پس‌انداز قابل انجام است. با افتتاح سپرده 418 و درخواست واریز 24 مرحله مستمر ماهانه به مبلغ پنج میلیون و 100هزار ریال بابت اقساط تسهیلات مرحله اول و دوم و عضویت در طرح انگیزش مهر، می‌توان از تسهیلات ارائه شده در چارچوب این طرح استفاده کرد.

دریافت سه نوبت تسهیلات قرض‌الحسنه

نوبت اول تسهیلات به میزان 30 میلیون ریال با بازپرداخت 12 ماه با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت می‌شود. نوبت دوم تسهیلات نیز 12ماه پس از وام نخست و درصورت انجام 12 مرحله واریز مستمر ماهانه، به میزان 30 میلیون ریال با بازپرداخت 12 ماهه و با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت می‌شود. بازپرداخت اقساط دو وام یاد شده به‌طور خودکار انجام می‌شود.

دریافت نوبت سوم تسهیلات هم به میزان 50 میلیون ریال با بازپرداخت 24 ماهه و نرخ کارمزد 4 درصد منوط به انجام به‌موقع و کامل 24 مرحله واریز مستمر ماهانه است. پرداخت اقساط نوبت سوم تسهیلات انگیزش مهر توسط مشتری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است امکان برداشت پس‌انداز مشتری از سپرده 418، پس از گذشت 24 ماه و تکمیل واریز 24 مرحله مبلغ تعیین شده معادل مجموع مبالغ واریزی بابت عضویت در طرح وجود دارد.

دریافت یک نوبت تسهیلات با امکان یک نوبت برداشت پس‌انداز

در مدل دوم طرح انگیزش مهر یک نوبت تسهیلات به‌همراه امکان یک نوبت برداشت پس‌انداز برای مشتریان بانک مهر ایران فراهم شده است.

در این مدل مشتری با افتتاح سپرده 418 و واریز 24 مرحله مستمر ماهانه به مبلغ دو میلیون و 575هزار ریال بابت اقساط تسهیلات و عضویت در طرح می‌تواند از تسهیلات قابل ارائه در چارچوب انگیزش مهر بهره‌مند شود. دریافت تسهیلات به میزان 30 میلیون ریال با بازپرداخت 24 ماهه و با نرخ کارمزد 4 درصد است و بازپرداخت اقساط به‌طور خودکار انجام می‌شود. پس از گذشت 24 ماه و تکمیل واریز 24 مرحله مبلغ تعیین شده معادل مجموع مبالغ واریزی بابت عضویت در طرح انگیزش مهر، امکان برداشت پس‌انداز مشتری از سپرده 418 فراهم می‌شود.

متقاضیان دارنده حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، می‌توانند با مراجعه به هر یک از 530 شعبه بانک در سراسر کشور و تکمیل  فرم‌های طرح و افتتاح سپرده در طرح انگیزش مهر، از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.