رییس هیات مدیره بانک ملت اظهار داشت: سهام این بانک در 161 روز از مجموع237روز معاملاتی بازار سرمایه در سال گذشته، مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار گرفت و بازده قیمتی 180 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.