جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی/ دارایی خارجی بانک مرکزی زیاد شد

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال 99 به 5507.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته 21.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد سال 99 به 5507.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد سال گذشته 21.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 1314.1 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده 30.1 درصد افزایش است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 50 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7079 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با رشد 1.1 درصدی، 124.1 هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 47.8 درصد افزایش به 3131.4 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد 99 با 15.8 درصد کاهش به 1132.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه سال جاری 784.3 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 39.3 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 562.2 هزار میلیارد ریال بوده که 28.5 درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 7635.4 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد 98 دارای 32 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد 99 به 98.2 هزار میلیارد ریال رسیده که 80.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد سال جاری 2068.2 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 85.2 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 8534.4 هزار میلیارد ریال است که 37.4 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 468.5 هزار میلیارد ریال است که معادل 0.3 درصد نسبت به خرداد سال 98 افزایش داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.