سختگیری کانادا روی تراکنش های مالی مرتبط با ایران

دولت کانادا اعلام کرد هر تراکنشی از منشا ایران دارای ریسک بالا خواهد بود.

 مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. این نهاد ناظر کانادایی با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن نام ایران در لیست کشورهای غیرهمکار گفته است: تراکنش های مالی که منشا آن ها ایران باشد، صرف نظر از این که مبلغ آن ها چه قدر است از نظر ریسک مالی جز تراکنش های پرریسک ارزیابی خواهند شد.

طبق این دستورالعمل، جزئیات مربوط به تراکنش ها با طرف های ایرانی باید ضبط و نگهداری شوند و توسط نهادهای مالی کانادایی یا تحت قلمرو قانونی کانادایی به مرکز نظارت گزارش شوند. نقل و انتقال الکترونیکی وجوه که به مقصد ایران یا شامل منشایی ایرانی باشند، دریافت ریال ایران به عنوان ودیعه انجام تراکنش ارز مجازی، تبدیل هر نوع ارز به ریال یا ریال به سایر ارزها و حساب های بانکی که ریال ایران در آن ها وجود دارد جز مواردی هستند که باید گزارش دهی شوند.

این نهاد کانادایی از مراکز ارلئه دهنده خدمات مالی خواسته است تا با ارزیابی اطلاعات مربوطه به تراکنش ها، معقول بودن یا نبودن آن ها مشخص و در صورت برخورد به موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، آن ها را تحت عنوان ” گزارش تراکنش مشکوک” یا “گزارش اموال تروریستی” اعلام کنند. نهادهای مالی مشمول این دستور باید هدف و منبع تراکنش های مالی دارای مبدا، مقصد یا مربوط به ایران را مشخص کنند.

بر همین اساس، اطلاعات مربوط به تراکنش های نقدی حتی اگر کمتر از 10 هزار دلار کانادا باشند، اطلاعات مربوط به تراکنش های تبدیل ارز که مبلغ آن ها بالای 3000 دلار کانادا است و اطلاعات تراکنش هایی که مربوط به طرفین ایرانی است باید ثبت و نگهداری شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.