اینفوگرافیک / کدام بانک‌ها از انتشار صورت‌های مالی سال 98 خودداری کردند؟

علی رغم بخشنامه های بانک مرکزی، تنها 28 درصد بانک های کشور (9 بانک) صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 98 خود را به موقع منتشر کرده اند.

براساس بخشنامه های بانک مرکزی، همه بانک های کشور موظف هستند تا پایان تیرماه، صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته خود را منتشر کنند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تنها 28 درصد بانک های کشور (9 بانک) صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 98 خود را به موقع منتشر کرده‌اند. 36 درصد بانک‌ها (10 بانک) صورت مالی حسابرسی نشده و 36 درصد دیگر (10 بانک) هم هیچ اطلاعاتی از صورت مالی خود منتشر نکرده‌اند.

اینفوگرافی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

/فارس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.