بررسی‌ها نشان می‌دهد از 16 مرداد تا 4 شهریورماه ماه، 160 صندوق مورد رصد در گروه‌های سهامی، مختلط و درآمد ثابت شاهد ابطال بیش از 25 هزار میلیارد تومانی واحدهای خود بودند. در مقابل نیز 19 هزار و 450 میلیارد تومان نقدینگی جذب صندوق‌های مذکور شد تا در 16 روز کاری مورد بررسی، در مجموع شاهد فرار 6/ 5 هزار میلیارد تومان پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشیم. در این میان وضعیت صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت بود به‌طوری‌که صندوق‌های سهامی که بیشترین حجم از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند با بیشترین خروج نقدینگی در روزهای منفی بورس تهران مواجه شدند. درصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلط نیز از آمار صدور بالاتر بوده است. در مقابل اما صندوق‌های با درآمد ثابت که از کمترین ریسک برخوردارند، با اقبال صاحبان نقدینگی همراه شدند و خالص صدور مثبتی را تجربه کردند.

فرار پول از صندوق‌های سهامی

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی همانطور که از نامشان پیداست بیشترین درصد سرمایه را روانه بازار سهام می‌کنند. بر اساس قوانین موجود این نوع از صندوق‌ها حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند و 30 درصد باقیمانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در 16 روز کاری از اوج شاخص کل بورس تهران تا چهارمین روز شهریورماه، صندوق‌های سهامی بیشترین خروج نقدینگی را ثبت کردند. به این ترتیب در مجموع 61 صندوق سهامی مورد بررسی، شاهد ابطال 7 هزار و 819 میلیارد تومانی واحد (یونیت)های سرمایه‌گذاری خود بودند. در مقابل اما تنها 2 هزار میلیارد تومان واحد جدید در صندوق‌های سهامی صادر شد تا برآیند نهایی بازه زمانی مورد بررسی، خروج 5 هزار و 778 میلیارد تومان نقدینگی از 61 صندوق سرمایه‌گذاری سهامی باشد.

در این میان بیشترین آمار ابطال در صندوق‌های سهامی در 21 مردادماه یعنی درست پس از دو روز افت شاخص سهام پس از یک صعود 305 درصدی از ابتدای سال 99 رقم خورد. روزی که نماگر اصلی بورس تهران در دومین افت متوالی خود با کاهش 2/ 3 درصدی مواجه شد. در این روز صندوق‌های سهامی در مقابل صدور 111 میلیارد تومانی در 686 واحد سرمایه‌گذاری مجبور به ابطال 5 میلیون و 710 هزار واحد صندوق با ارزشی بالغ بر یک هزار و 351 میلیارد تومان شدند تا در مجموع شاهد فرار یک هزار و 240 میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های سهامی در دومین روز منفی بورس تهران در بازه زمانی مورد بررسی باشیم.

صندوق‌های بورسی

ورود ریسک‌گریزها به صندوق‌های بادرآمد ثابت

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق با درآمد ثابت است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وجوه دریافت‌شده از سرمایه‌گذاران را در اوراق با درآمد ثابت، مثل اوراق بدهی یا سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همواره جریان نقدینگی ثابتی را برای سرمایه گذاران خود فراهم می‌کنند. بر اساس آخرین ویرایش قوانین، این نوع صندوق‌ها حداقل بین 70 درصد تا 85 درصد از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. باقیمانده دارایی‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف 15درصد) در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری پایینی دارند، چون علاوه بر ریسک کم از یک حداقل سود تضمین‌شده هم برخوردار هستند. این صندوق‌ها در دوره‌های از قبل تعیین شده (مثلا ماهانه یا 3 ماه یکبار) به سرمایه‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد به سبب افزایش نوسانات منفی قیمت سهام و تشدید ریسک‌گریزی صاحبان نقدینگی شاهد افزایش اقبال به صندوق‌های با درآمد ثابت بودیم؛ به‌طوری‌که در 16 روز کاری بررسی شده، ارزش واحدهای صادر شده در 77 صندوق‌ با درآمد ثابت رصد شده، حدود 17 هزار میلیارد تومان برآورد شد. هر چند آمار خروجی نیز بالا بود و رقم 16 هزار و 560 میلیارد تومان را ثبت کرد، اما در مجموع خالص ورود پول به این صندوق‌ها بالغ بر 410میلیارد تومان بود.

نکته قابل توجه آنکه بیشترین ورود نقدینگی به صندوق‌های بادرآمد ثابت در آخرین روز اصلاح شاخص سهام یعنی سومین روز شهریورماه رقم خورد. به‌طوری که در این روز 77 صندوق با درآمد ثابت مورد بررسی، در برابر ابطال یک هزار میلیارد تومانی واحدهای خود، شاهد صدور بیش از 2 هزار میلیارد تومانی واحدهای جدید بودند.

رصد ورود و خروج پول به صندوق‌های مختلط

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط را می‌توان حد میانی صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و یکی از سه دسته‌بندی اصلی انواع صندوق سرمایه‌گذاری دانست. به این معنی که نیمی از سرمایه این صندوق‌ها در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و نیم دیگر را در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین نسبت به صندوق‌های سهامی دارای ریسک کمتر و نسبت به صندوق‌های با در‌آمد ثابت ریسک بیشتری دارند و از لحاظ ریسک و بازده بین صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی قرار می‌گیرند. از 20 مرداد تا 4 تیرماه اما صندوق‌های مختلط شاهد صدور 439 میلیارد تومان واحد جدید در مقابل ابطال 630 میلیارد تومانی بودند تا وزنه خروج پول سنگین‌تر عمل کند و شاهد فرار 191 میلیارد تومانی نقدینگی از صندوق‌های مزبور باشیم.