از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

گزارش سالانه اقتصادی شاپرک از صنعت پرداخت کشور مربوط به سال 1398  اخیراً منتشر شد.

گزارش سالانه شاپرک دربرگیرنده شاخص‌های گزارش ماهانه شاپرک می‌باشد با این تفاوت که در این گزارش شاخص‌های ماهانه به شاخص‌های سالانه تبدیل و تفسیر شده اند. در ادامه برخی از آمارهای مهم این گزارش مثل مبلغ و تعداد تراکنش‌ها، رشد ابزارهای پذیرش، میزان استفاده از خدمات اصلی پرداخت، دامنه مبلغی تراکنش‌ها و وضعیت شرکت‌های پرداخت را آورده‌ایم که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم:

مقایسه آمار سالانه تراکنش‌های شاپرک

بر طبق گزارش شاپرک در سال 1398 بالغ بر 26 میلیارد تراکنش با ارزش نزدیک به 31.939 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که این مبلغ نشان از رشد میزان استفاده اقشار مختلف جامعه از پرداخت الکترونیک و بالاخص ابزارهای شاپرکی می‌باشد.

همانگونه که در جدول پایین، مشاهده می‌شود، تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در سال 1398 نسبت به سال 1397 رشد 22/73 درصدی داشته است. همچنین ارزش تراکنش‌های شبکه شاپرک نیز با 23/38 درصد افزایش از 25/887 هزار میلیارد ریال به 31.939 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

افزایش تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در شبکه شاپرک به صورت سالانه امری متداول می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود تا زمان اشباع شبکه و فراگیری استفاده از پرداخت الکترونیکی در میان تمامی افراد جامعه ادامه داشته باشد.

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی توسط شبکه شاپرک پشتیبانی می‌گردند که تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد و مبلغ تراکنش، دسترسی و توسعه، عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک کارتی را نشان خواهد داد.

در ارائه تعداد ابزارهای پذیرش، به جهت قیاس بهتر و تحلیل دقیق‌تر از تعداد ابزار «فعال سیستمی» استفاده شده است. در این راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در اسفند ماه 1398 در جدول 1-3 ارائه شده است.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

در مجموع تعداد ابزارهای پذیریش در سال 98 نسبت به سال 97 افزایش 14.51 درصدی داشته است.

در پایان اسفند ماه 1398 بیش از 11/03 میلیون ابزار پذیرش در سراسر کشور توزیع شده است که از این تعداد 75/55 درصد ابزار کارتخوان فروشگاهی، 12/49 درصد ابزار پذیرش اینترنتی و 11/96 درصد نیز ابزار پذیرش موبایلی می‌باشد.

میزان نفوذ ابزارهای پذیرش شاپرک و سرانه تعداد ابزار از جمله شاخص‌هایی است که با بررسی آنها می‌توان میزان دسترسی مردم به هر یک از این ابزارها را بررسی نمود. سرانه تعداد هر ابزار بر اساس جمعیت بالای 18 سال کشور در ادامه قابل مشاهده می‌باشد.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

سرانه ابزارهای پذیرش شاپرک در اسفند ماه 1398 به حدود  1.817 ابزار به ازای هر 10.000نفر بالای 18 سال در کشور رسیده است، این مقدار نسبت به زمان مشابه سال 1397 معادل 48/12 درصد افزایش یافته است. این افزایش در انواع ابزارهای پذیرش شاپرک قابل مشاهده است. بیشترین سرانه ابزار شاپرکی متعلق به ابزار کارتخوان فروشگاهی با 1.373 ابزار به ازای هر 10.000 نفر فرد بالای 18 سال در کشور و کمترین آن متعلق به ابزارهای پذیرش موبایلی برابر با 217 ابزار به ازای هر 10.000 نفر فرد بالای 18 سال در کشور است. بیشترین افزایش در سرانه ابزارهای پذیرش شاپرک متعلق به ابزار پذیرش اینترنتی است که نسبت به اسفند ماه سال 1397 حدود 20 درصد افزایش یافته است.

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌ها

بررسی شاخص سهم هر ابزار از تعداد و مبلغ تراکنش‌های سال 1398 و همچنین قیاس این شاخص در سال‌های 1397 و 1398 از جمله اهداف دنبال شده در این بخش از گزارش می‌باشد.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

در مجموع 88/48 درصد مجموع تراکنش‌های سال 1398 در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی می‌باشد.

این سهم در قیاس با سال 1397 نزدیک به 0/38 درصد کاهش را تجربه نموده است و این در حالی است که عواملی از جمله وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، همچنین تعداد ابزار، فراگیر بودن، عدم نیاز به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی است. نرخ رشد سهم ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی نسبت به زمان مشابه در سال 1397 نیز به ترتیب برابر با 43/0 -و 0/80 درصد می‌باشد.

علیرغم افزایش تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در سال 1398، این ابزار کارتخوان فروشگاهی است که همچنان بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را پردازش نموده است. به عبارت دیگر کارتخوان فروشگاهی همچنان ابزار محوری شبکه پرداخت الکترونیک کشور می‌باشد.

متوسط مبلغ هر تراکنش ابزار شاپرکی

در ادامه جهت آنالیز ارزش هر تراکنش به بررسی متوسط مبلغ تراکنشی هر ابزار و رشد آن نسبت به سال 1397 میپردازیم.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

همانطور که جدول بالا نشان می‌دهد ابزار پذیرش اینترنتی بیشترین متوسط مبلغ تراکنشی را در بین ابزارهای پذیرش شاپرک داراست. این در حالیست که متوسط مبلغ تراکنش این ابزار در سال 1398 افزایش 1/39 درصدی نسبت به سال 1397 دارد.

دلیل این امر را میتوان در توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی و افزایش پرداخت‌های اینترنتی جستجو کرد. از طرفی متوسط مبلغ تراکنشی ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در سال 1398 کاهش 0/70 درصدی تجربه کرده است که دلیل آن را می‌توان به مهاجرت تراکنش‌های مبلغ بالا به سوی ابزارهای اینترنتی نسبت داد. کمترین متوسط مبلغ تراکنشی نیز متعلق به ابزار پذیرش موبایلی است.

عملکرد شاپرک به ازای نوع خدمت

انواع سرویس ارائه شده توسط ابزارهای شاپرکی عبارتند از خرید کالا و خدمات، مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ که در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از سرویس‌های یاد شده بررسی و نرخ رشد آنها نسبت به سال 1397 محاسبه می‌گردد.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده می‌باشد سرویس خرید کالا و خدمات بر روی ابزارهای شاپرکی دارای بیشترین سهم از کل تراکنش‌های سال 1398 می‌باشد. سهم این دست از تراکنش‌ها با افزایش 1/89درصدی نسبت به سال 1397 نزدیک به 83/68 درصد کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. سهم سایر سرویس‌ها به همراه درصد تغییرات و نرخ رشد سهم تعدادی آنها نسبت به سال 1397 در جدول بالا قابل مشاهده می‌باشد.

دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزارهای پذیرش شبکه

در این بخش از گزارش شکل دامنه مبلغی تراکنش‌های هر سه ابزارهای پذیرش یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در سال 1398 ترسیم شده و مورد بررسی قرار میگیرد.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

بر اساس شکل بالا که در آن دامنه مبلغی تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی ترسیم شده است،

بیشترین تعداد تراکنش‌ها در بازه 50.001 تا 150.0000 ریال قرار گرفته‌اند که این بازه 26/12 درصد از کل تراکنش‌ها را در بر میگیرد. در سال 1398 ،28/31 درصد تعداد تراکنش‌ها با مبلغ زیر 50.000 ریال، 38/65 درصد تراکنش‌ها در بازه مبلغی 50.001 تا 250.000 ریال و 33/04 درصد تراکنش‌ها با مبلغ بالای 250.000ریال انجام گرفته‌اند.

وضعیت بازار شرکت‌های  PSP در سال 98

در ادامه وضعیت شرکت‌های PSP در سال 98 را بررسی می‌کنیم.

سهم تعدادی هر psp از تعداد کل تراکنش‌ها

سهم تعدادی هر یک از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی در سال 1398 و مقایسه آن با سال 97، در شکل پایین ترسیم شده است.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

 

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

سهم مبلغی هر psp از تعداد کل تراکنش‌ها در سال 98 و مقایسه آن با سال 97

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

تعداد تراکنش‌های pspها در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شکل زیر نمایش داده شده است.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

تعداد تراکنش‌های pspها در ابزار پذیرش اینترنتی

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در شکل زیر نمایش داده شده است.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

تعداد تراکنش‌های pspها در ابزار پذیرش موبایلی

سهم شرکت‌های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در زیر نمایش داده شده است.

از تعداد ابزارهای پرداخت در سال 98 تا دامنه مبلغی تراکنش‌ها

گزارش سالانه اقتصادی شاپرک را از اینجا دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.