بانک‌های غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به موجب ماده 9 نسخه اصلاحی دستورالعمل «بند ب ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» نیرو‌های مسلح می‌توانند حساب بانکی خود را صرفاً نزد یکی از بانک‌های عاملی که به استناد «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» بانک دولتی محسوب می‌شوند و به تایید ستادکل نیرو‌های مسلح رسیده باشند، افتتاح و نگهداری کنند و سایر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیرو‌های مسلح نیستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.