پرداخت خسارت بیمه نامه منازل روستایی توسط بیمه دی

شرکت بیمه دی خسارت بیمه نامه آتش سوزی منازل روستایی آقکند بخش مرکزی استان زنجان را 2 روز پس از ارزیابی پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ این حادثه به تخریب منزل بیمه‌گذار منجر شد و شرکت بیمه دی تنها دو روز پس از تکمیل مدارک و ارزیابی مورد، مبلغ خسارت را به ذینفع بیمه‌نامه پرداخت نمود.

بیمه دی بر اساس منشور حقوق مشتریان، همواره نسبت به تسریع در عملیات و فرآیندهای پرداخت خسارت اهتمام ورزیده است تا بتواند به کسب حداکثری رضایت مشتری دست یابد.

شایان ذکر است، شرکت بیمه دی 80 درصد منازل مسکونی استان زنجان که بالغ بر 70 هزار خانوار است، تحت پوشش بیمه آتش سوزی خود قرار داده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.