جهش 514 میلیارد تومانی تراز عملیاتی بیمه آسیا

بیمه آسیا در دو فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار 986 میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد 35 درصدی معادل 514 میلیارد تومان بود.

به گزارش بانکداری ایرانی، بیمه آسیا در دو فصل نخست سال جاری توانست تراز عملیاتی مثبت یک هزار 986 میلیارد تومان را ثبت کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد رشد 35 درصدی معادل 514 میلیارد تومان بود.

براساس تازه ترین گزارش فعالیت ماهیانه شرکت بیمه آسیا، منتهی به پایان شهریورماه سال جاری این شرکت توانست در طول شش ماه نخست سال جاری سه هزار 771 میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 32 درصد رشد داشته است و همچنین در این دوره زمانی یک هزار 785 میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران ، این شرکت را جبران کرد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 28 درصد افزایش داشته است .

بیمه آسیا در طی این دوره زمانی علاوه برافزایش 35 درصدی حق بیمه ای تولیدی این شرکت ، که نشان دهنده مدیرت مطلوب در بخش بازاریابی و گسترش نفوذ این شرکت در بازار بیمه ای کشور است ، دربخش پرداخت خسارت هم توانست با کنترل و مدیرت درست ریسک ، میزان افزایش خسارت نسبت به تولید حق بیمه را کاهش دهد بطوری میزان رشد پرداخت خسارت در دوره زمانی 28 درصد است که 4 درصد کمتر از حق بیمه تولید شده افزایش یافته است.

این شرکت بورسی در نیمه نخست سال گذشته دو هزار 860 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده بود و در مقابل یک هزار 388 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود و تراز مثبت یک هزار 472 میلیارد تومان را ثبت کرده بود .

براساس این گزارش این بیمه خصوصی در دوره یک ماهه شهریور ماه سال جاری هم 840 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و در مقابل 379 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد و توانست تراز مثبت 461 میلیارد تومان را ثبت کند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.