با اینکه فرض می‌شود تعداد بیشتر عملکردها و ویژگی‌ها مساوی با بانکداری بهتر است، عملکرد‌ها و ویژگی‌های کمتر فین‌تک با نیازهای کاربران بیشتر مطابقت دارند. بانک‌ها غالبا باور دارند که امکانات بیشتر یعنی چشم‌انداز و موفقیت محصول بهتر. به نظر من برعکس این است. فین‌تک‌ها می‌دانند که تعداد بیش از حد گزینه‌ها مشتریان را سردرگم می‌کند و به ناتوانی در تصمیم گرفتن ختم می‌شود. آنها باعث نمی‌شوند که مشتریان فکر چیزی را بکنند- در عوض به آنها راه‌حلی را ارائه می‌دهند. کاربران به این دلیل که شما صدها گزینه ارائه می‌دهید پیش شما نمی‌آیند. یک هدف مشخص در ذهن دارند که محصول شما کمک می‌کند که به آن برسند.

 10 روش تجربه شده توسط فین‌تک‌ها برای پیشی گرفتن از بانکداری

نتایج را از روی کیفیت بسنجید، نه از کمیت

فین‌تک‌ها بر ارزشی که طراحی برای مشتریان به ارمغان می‌آورد تمرکز می‌کنند، درحالی‌که بانک‌ها به طراحی قابل تحویل تکیه می‌کنند. موفقیت به شکلی که آن را می‌سنجید بستگی دارد. بانک‌ها معمولا بر تعداد صفحه‌های رابط کاربری طراحی شده در یک روز تمرکز می‌کنند. فین‌تک‌ها بر تجربه بانکداری شهودی تمرکز می‌کنند و به دقت درباره همه عناصر روی هر صفحه فکر می‌کنند. کیفیت محصول بانک‌ها معمولا قربانی سرعت و کمیت می‌شود. در کوتاه‌مدت شاید این یک پیروزی به نظر برسد، ولی در بلندمدت ممکن است که تیم پشتیبانی بانک در روز تعداد زیادی تماس را به‌خاطر مشکلات مشابهی دریافت کند.

به جای اطلاعات بر احساسات تمرکز کنید

فین‌تک‌ها یک ارتباط عاطفی با مشتریانشان را تضمین می‌کنند، درحالی‌که محصولات بانک‌ها لبریز از اطلاعات هستند. ارتباطات عاطفی این پتانسیل را دارند که مشتریان را جذب کنند و باعث شوند که آنها به تجارتشان وفادار شوند. فین‌تک‌ها برای اینکه با ارتباط عاطفی که با مشتریان دارند تفاوتی ایجاد کنند، یک تجربه شخصی‌سازی شده و لذت‌بخش را فراهم می‌کنند و نشان می‌دهند که به مشتریانشان اهمیت می‌دهند. در ضمن بانک‌ها باید از ارا‌ئه اطلاعات خودنمایانه و توضیحات محصولات دست بکشند.

به‌جای بازاریابی بیشتر بر تجربه مشتری تمرکز کنید

فین‌تک‌ها به مشتریان خدمت می‌کنند؛ بانک‌ها بر سود تمرکز می‌کنند.دو راهبرد برای جذب مشتریان دیجیتال وجود دارد. بانک‌ها عادت دارند تمام توانشان را صرف بازاریابی و کمپین‌های تبلیغاتی بزرگ کنند. فین‌تک‌ها یک جامعه مبتنی بر ارزش را می‌سازند که محوریتش بر تجربه فوق‌العاده نام تجاری‌شان است. سناریو‌های برد- بردی که در آنها هدف اصلی کمک به مشتری و نه استفاده از آنها باشد، وفاداری مشتریان و معرفی شدن را به همراه می‌آورد.

/ دنیای اقتصاد