مشکلات مالی ناشی از عدم تصویب FATF به روایت سخنگوی دولت

سخنگوی دولت گفت: در برخی نقاط مانند آلمان خواستار بسته شدن حساب ایرانی‌ها شدند. البته ما اینها را غیرقابل قبول می‌دانیم و معتقدیم این رفتارها قابل قبول نیست. معاونت حقوقی به دنبال اقداماتی برای رفع موانع هستند.

علی ربیعی سخنگوی دولت درنشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: ما معتقد هستیم می‌توانستیم و می‌توانیم لوایح FATF را دنبال کنیم. متاسفانه به رغم مشکلات مالی که در صورت عدم تصویب لوایح هشدار داده بودیم، امروز همان‌ مخالفینFATF بیشترین حمله را می‌کنند. کشورهای دوست هم اعلام کردند در مسائل پولشویی نمی‌توانند کمکی به ایران کنند. گفتند حاضر هستند در مقابل تحریم آمریکا بایستیم اما در مورد مسائل پولشویی این امکان نیست.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نمونه‌ای شنیدم که در بانک اسپانیا حساب تعدادی از ایرانی‌ها بسته شده است. در برخی نقاط مانند آلمان خواستار بسته شدن حساب ایرانی‌ها شدند. البته ما اینها را غیرقابل قبول می‌دانیم و معتقدیم این رفتارها قابل قبول نیست. معاونت حقوقی به دنبال اقداماتی برای رفع موانع هستند. وارد شدن اسم ایران به لیست سیاه در شرایط فعلی اثرگذار است و ما این موارد را پیش از این گفتیم. امیدواریم با خلاقیت‌هایی که ارائه می‌شود بتوانیم آن سرعت از این لیست خارج شویم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.