جدول/ در کدام دهک جامعه قرار دارید؟

در کدام دهک جامعه قرار دارید؟ بر اساس درآمد ماهانه خانوار خود و بر مبنای داده های رسمی مرکز آمار، می توانید به این سوال پاسخ دهید.

بر اساس داده های مرکز آمار ایران فاصله درآمدی دهک اول و دهم درآمدی در سال گذشته معادل 106 میلیون تومان در سال است. یعنی درآمد 10 درصد از خانوارهایی که بیشترین درآمد را در اختیار دارند، به طور متوسط سالی 106 میلیون تومان بیشتر از خانوارهایی که کمترین درآمد را کسب می کنند. این عدد برای بازه ماهانه در حدود 8 میلیون و 800 هزار تومان است. طبعا چنین اختلاف درآمدی، می تواند بسیاری از نابرابری ها را توضیح دهد. خانواری که نزدیک به 9 میلیون تومان در ماه درآمد بیشتری از خانوار دیگر دارد، سطح رفاه و مخارجش هم متفاوت است.

نکته جالب اینجاست که در دهک های بالاتر درآمدی، درصد حقوق بگیری نیز بیشتر است. مثلا در دهک اول، تقریبا 25 درصد از درآمد خانوار از راه حقوق بگیری بدست می آید. در حالیکه این عدد برای دهک هشتم، 34.5 درصد است. در دهک دهم نیز بیش از 32 درصد درآمد از راه حقوق بگیری وارد خانوارها شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که درآمد حقوق بگیری در دهک اول معادل 403 هزار تومان در ماه است و در دهک دهم، 3 میلیون و 335 هزار تومان؛ یعنی 8 برابر دهک اول.

در کدام دهک قرار دارید؟

اما برای اینکه بدانید در کدام دهک درآمدی قرار دارید، جدول زیر راهنما است. البته داده ها برای سال گذشته است، اما می توان با تقریب گفت که دهک شما نیز نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نیافته است. البته افراد حقوق بگیر در سال جاری حتما با افزایش حقوق همراه شدند. اما اگر دچار افزایش درآمد قابل ملاحظه ای نشدید، دهک شما نیز جابجا نشده است. کافی است درآمد خود در سال گذشته را محاسبه کنید.

کدام دهک جامعه

اگر درآمد ماهانه شما 3 تا 4 میلیون تومان بوده، احتمالا در دهک های میانی جامعه قرار دارید. اگر خانوار شما بیش از 5 میلیون تومان در ماه درآمد دارد، احتمالا در دهک هفتم و هشتم قرار می گیرید. اما برای اینکه جزو 10 درصد بالایی جامعه باشید، باید اعضای خانوار بیش از 10 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند.

از آن سمت، اگر درآمد خانوار شما زیر 3 میلیون تومان در ماه است، احتمالا جزو 30 درصد پایین جامعه از این حیث قرار می گیرید. اگر هم میزان درآمد به 2 میلیون تومان در ماه نمی رسد، تنها 20 درصد پایین جامعه با شما در این سطح درآمدی شریک هستند. با اینحال تا زمانیکه درآمد خانوار شما از یک میلیون و 600 هزار تومان در ماه بیشتر بوده، در دهک اول قرار نمی گیرید.

/ اقتصادنیوز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.