مردم برای صدور چک مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند

مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: به علت وجود مشکلات در قانون جدید چک، بانک مرکزی اجرای آن را متوقف و مقرر کرده است که افراد برای صدور یا نقد کردن چک، مجبور به ورود به سامانه صیاد نباشند.

کاووسی مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی،درباره قوانین قانون جدید چک، اظهار گفت:زمانی که التهابات ارزی در کشور شدت گرفت، چک‌های بانکی با پشت نویسی دست به دست می‌شد. از این رو این چک‌های بانکی بدون باطل شدن، دست به دست می‌چرخید و به آخرین نفر می‌رسید.

وی ادامه داد: حدود 1000 هزار میلیارد تومان بابت این چک‌های بانکی تضمینی هزینه می شد. تفاوت این نوع چک‌ها با چک‌های شخصی در این است که پول افراد در بانک بلوکه می‌شد، اما پول چک‌های تضمین شده همواره در گردش بود. از این رو حجم زیادی از نقدینگی کشور مربوط به چک‌های تضمینی بود.

کاووسی بیان کرد: می توان گفت حدود یک سوم نقدینگی مختص به بخش چک های تصضمینی بانک ها بود.اخیرا مقرر شده هر چک بانکی صادر شده فقط در وجه گیرنده چک باشد. این مسئله حجم زیادی از تقاضای ارز و ریال را کاهش داده است.

وی گفت:مجلس مشغول کار کردن روی طرحی است که چک های معمولی نیز از حساب و کتاب برخوردار شوند. چک های معمولی خیلی وقت است که ارزش خود را از دست داده اند که  اولین دلیل آن کاهش ارزش پول است. با افزایش تعداد چک های برگشتی, بانک مرکزی و مجلس به فکر دادن اعتبار مجدد به چک شدند. همان طور که می دانید چک با پول نقد برابر است و چک های مدت دار در این بین معنا ندارد.

 مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی بیان کرد: اگر فردی چک مدت دار در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند طبق قانون می تواند چک خود را زودتر از زمان موعود نقد کند. در این صورت  بانک موظف است چک سه ماه بعد را  نقد کند و در صورتی که حساب نقدینگی کافی برای نقد کردن چک را نداشت, چک برگشت می خورد.

وی تصریح کرد: قانون مقرر کرده بود ظرف مدت 3 ماه، آیین نامه‌های مربوط به چک توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ودارایی با همکاری بانک‌ها نوشته شود. این مسئله نیازمند برنامه ریزی و زیرساخت داشت. در اولین اقدام چک‌های صیادی به وجود آمد. در مرحله بعد مقرر شد اگر شخصی اقدام به صدور چک می‌کند، علاوه بر ذکر نام، کد ملی و سایر اطلاعات در سامانه صیاد ثبت شده و در نهایت چک صادر شود.

کاووسی اظهار کرد: در وضعیتی که کرونا سراسر کشور را فرا گرفته و تعداد کسب و کار‌ها با رکود مواجه هستند، مجبور کردن مردم برای ثبت اطلاعات مردم در سامانه صیاد جهت تائید چک امری سخت است. در شرایط فعلی با مشکلات موجود سر راه مردم، یک عملیات جدید و نو ظهور، امری درست نیست.

مدیرکل ارزی اسبق بانک مرکزی بیان کرد: از روزی که آیین نامه جدید چک تدوین شد، نگرانی‌های بسیاری بین کسبه‌های اقتصادی به وجود آمده است. در حال حاضر با وجود مشکلات موجود در قانون جدید چک، بانک مرکزی در اجرای ان قانون دست نگه داشته و مقرر کرده است که افراد برای صدور یا نقد شدن چک خود، مجبور به ورود به سامانه صیاد نیستند. اجرای قانون جدید چک نیازمند فرهنگسازی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.