جدول / متوسط دریافتی کارکنان بانک‌های دولتی چقدر است؟

سرانه حقوق و مزایای هشت بانک دولتی به همراه بانک مرکزی و تعداد پرسنل آن ها از سوی نهادهای مسئول مقایسه شده است.

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، بانک های دولتی بیش از 111 هزار پرسنل دارند که 29 درصد کل کارکنان شرکت های دولتی را تشکیل می دهند.

براساس بررسی های دیوان محاسبات درباره بودجه 1400 شرکت‌های دولتی بانکها و موسسات غیرانتفاعی، بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهیانه در بین بانک‌های دولتی مربوط به بانک مرکزی و پایین‌ترین مربوط به بانک ملی است. در واقع، به غیر از بانک ملی، متوسط (حقوق ناخالص) کارکنان هیچکدام از بانک ها کمتر از 14 میلیون تومان در ماه نیست.

براساس این گزارش که جزئیات آن در جدول فوق آمده است، بانک مرکزی 3595 پرسنل داشته که میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهیانه آنها 24 میلیون و 700 هزار تومان پیش بینی شد. پس از آن بانک کشاورزی با 15 هزار و 620 پرسنل بالغ بر 21 میلیون و 900 هزار تومان حقوق و مزایای ماهانه می‌دهد. سومین جایگاه متعلق به بانک سپه است که در حال حاضر به دلیل ادغام چند بانک نظامی بالغ بر 41 هزار و 311 نفر نیرو داشته و میانگین ماهانه سرانه حقوق و مزایای آن 20 میلیون و 700 هزار تومان ثبت شده است.کمترین حقوق در میان بانکهای دولتی متعلق به بانک ملی با 9 میلیون و 300 هزار تومان به ثبت رسید.

براساس اطلاعات جدول فوق، مجموع پرسنل نه بانک دولتی، 111 هزار و 758 نفر هستند و این افراد به صورت متوسط (میانگین وزنی) در سال آینده، 16 میلیون و 800 هزار تومان در ماه دریافتی دارند.

سه بانک دولتی در بین 15 شرکت بزرگ دولتی از لحاظ حجم بودجه

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد: بانک سپه بر اساس حجم بودجه پیشنهادی سال 1400 به عنوان پنجمین شرکت دولتی محسوب می شود که حجم بودجه آن بالغ بر 93 هزار و 430 میلیارد تومان است‌. بانک ملی نیز در جایگاه هفتم قرار گرفته که حجم بودجه آن 70 هزار  و 303 میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. بانک کشاورزی هم جایگاه سیزدهم این جدول با 25 هزار و 552 میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

چند بانک دولتی در دو سال اخیر زیان‌ده بوده اند؟

براساس بررسی های دیوان محاسبات، علیرغم سودده بودن تعداد 5 بانک دولتی و سربه‌سر بودن تعداد 3 بانک و زیان ده بودن 1 بانک در بودجه پیشنهادی سال 1400 ، عملکرد سال 1398 و شش ماهه اول سال 1399 بانکها طبق گزارش ارائه شده حاکی از زیانده بودن به ترتیب تعداد 3 و 6 بانک در سالهای مذکور در این بخش می‌باشد.

همچنین در «خلاصه مدیریتی» این گزارش دیوان محاسبات با اشاره به زیان ده بودن مجموع عملکرد بانکهای دولتی در سال های 96 تا 98 آمده است: بررسی عملکرد بانکهای دولتی در سال 99 نشان می‌دهد علیرغم پیش بینی سود، مجموع عملکرد نه بانک دولتی در شش ماهه نخست سال به میزان منفی 230 هزار و 369 میلیارد ریال و با حذف عملکرد بانک مرکزی به میزان منفی 223 هزار و و 907 میلیارد ریال زیان ده شده اند.

نکته جالب توجه آنکه عملکرد بانک مرکزی در شش ماهه نخست امسال به میزان 6261 میلیارد ریال زیان ده بوده است. البته بانک مرکزی یک نهاد سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی بوده و یک بانک تجاری اقتصادی محسوب نمی‌شود و درآمد سالانه آن از محل جریمه های دریافتی به دلیل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و تسعیر ارز حاصل می شود.

با وجود زیان‌های انباشته چند 10 هزار میلیاردی همچنان حقوق‌های نامتعارف و پاداش‌های گزاف صرفا بر اساس شناسایی سودهای موهوم به تعدادی از کارکنان و مدیران پرداخت می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.