همه چیز درباره اعتبارات اسنادی داخلی بانک توسعه صادرات

اعتبارات اسنادی داخلی بانک توسعه صادرات بر مبنای عقد جعاله گشایش می‌شود. مدارک لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی در ادامه امده است.

اعتباراسنادی، تعهد غیر قابل برگشت بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات) است، مشروط برآن که ذینفع اعتبار شرایط و مقررات مندرج در متن اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار(خرید کالا یا خدمات) ارائه داده باشد.

 گشایش اعتبارات اسنادی داخلی بانک توسعه صادرات

اعتبار اسنادی داخلی ریالی بانک توسعه صادرات ایران بر مبنای عقد جعاله گشایش می‌شود. در صورت درخواست متقاضی و با بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر می‌باشد

 شرایط ویژه اعتبارات اسنادی داخلی

• مبلغ اعتباراسنادی نمی بایست از پانصد میلیون ریال کمتر باشد.
• دوره گشایش اعتبار برای خرید کالا، خدمات و مواد اولیه حداکثر شش ماه و برای خرید کالاهای سرمایه ای حداکثر دوسال می باشد.
• در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی مقررات UCP600 و اینکوترمز 2010 ملاک عمل می باشد.
• در تمام اسناد شماره و تاریخ اعتبار اسنادی ،‌نام شعبه گشایش کننده بانک توسعه صادرات ایران و شماره پیش فاکتور باید قید شود.
• بارنامه شخص ثالث قابل قبول نمی باشد.
• مدت ارایه اسناد حداکثر 90 روز پس از تاریخ حمل کالا (تاریخ بارنامه) و قبل از انقضای اعتبار می باشد.
• ارایه برات در صورت نیاز با توجه به درخواست متقاضی.
• سایر شرایط گشایش اعتبارات اسنادی داخلی همانند گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و مطابق مقررات بین المللی بانکی می باشد.

شرایط متقاضی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریال

• افتتاح حساب جاری- ریالی نزد شعبه گشایش‌کننده
• ارایه کارت بازرگانی معتبر
• عدم وجود بدهی سررسید گذشته یا معوق به سیستم بانکی

مدارک لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی

• فرم تکمیل شده اطلاعات جهت بررسی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
• فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
• ارائه وکالتنامه رسمی جهت ترخیص کالا از انبار توسط بانک
• بیمه نامه از یکی از شرکتهای معتبر داخلی به نفع بانک
• پیش فاکتور یا قرارداد فروش معتبر که توسط کارگزار فروشنده تصدیق شده باشد

 اسناد مورد نیاز جهت درج در شرایط اعتبار

• بارنامه(راهنامه) داخلی صادره توسط شرکتهای حمل و نقل یا ارایه فرم تحویل کالا به شرکت حمل کننده که به امضاء ذینفع رسیده باشد
• ارائه گواهی بازرسی کالا
• سیاهه فروش یا صورتحساب که در آن شماره و تاریخ اعتبار اسنادی، نام شعبه گشایش کننده بانک توسعه صادرات ایران ،‌نام شرکت بیمه گر و شماره بیمه نامه درج گردد.
• صورت بسته بندی کالا که نمایانگر نوع بسته بندی ، تعداد بسته ها ، وزن خالص و ناخالص باشد.
• سایر مدارک مورد درخواست متقاضی

مدت اعتبار

• مدت اعتبار برای خرید کالا و خدمات و مواد اولیه حداکثر شش ماه و برای خرید کالاهای سرمایه‌ای حداکثر دو سال می‌باشد.
• تمدید مهلت اعتبار (در صورت درخواست مشتری) با اخذ مجوز کمیته اعتباری امکان پذیر می‌باشد.

ملاحظات: در خصوص کالاهای فسادپذیر ،‌معادل صد درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش دریافت از مشتری اخذ می شود.

)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.